Извадиха статуетка-амулет на Атина Палада край Раднево

77
Бронзова статуетка на богинята Атина, открита при разкопките в местността Боялъка край Раднево

Изработена от бронз статуетка на богинята Атина Палада е била намерена в хода на спасителни разкопки в местността Боялъка край миньорския град Раднево. Тя е първата по рода си, която постъпва във фондовете на археологическия музей „Марица изток“, съобщи директорът Пламен Караилиев. Артефактът е датиран за времето между I-II в. н.е., той е с височина 8 см и видимо е бил преизползван, като му е била добавена халкичка, което подсказвало, че е носен като амулет от притежателя.

В същата местност върху площ от около 40 дка са намерени керамични фрагменти от римската, ранновизантийската, средновековната и късносредновековната епохи, както и фрагментирана строителна керамика от римската и късносредновековната епохи. По думите на Караилиев находките са от периферията на селище от римската епоха.

Ортофото снимка на обект в местността Дядо Атанасовата могила край село Полски градец

С 242 500 лв., осигурени от „Мини Марица-изток“ ЕАД, тази година археологически музей „Марица изток“ е извършил спасителни разкопки на три обекта. Освен в местността Боялъка археолозите са работили и в местността Дядо Атанасова могила, западно от село Полски градец, където са разкрити останки от пет жилища от раннотракийската епоха. Предполага се, че това е единственото тракийско село в този район.

Там са открити още керамични съдове, керамични прешлени за вретено и тежести за стан, хромели, множество гладилки и чукалки, както и антропоморфни фигурки. Намерените в ритуални ями човешки останки свидетелстват за погребения на хора в тях. Това дава допълнителна информация за селищната структура от тракийската епоха.

На третия обект в местността Вехтите лозя край с. Трояново са извършени проучвания на общо 12 жилища, 7 полувкопани постройки с нежилищен характер, 14 ями, две битови пещи и огнище от наслоените ранновизантийско и средновековно селище, разположени на площ над 4 дка.

Директорът на археологическия музей „Марица изток“ в Раднево Пламен Караилиев

Открити са монети, сред които и две византийски корубести монети, фрагменти от бронзови и сребърни обеци, фрагменти от бронзови и стъклени гривни, желязна шпора, железни върхове на стрели, ножчета, огрибки, желязна кукичка за въдица, многобройни прешлени за вретено, глинени свещници, капаци за съдове.

Първите спасителни археологически разкопки на територията на енергийния комплекс „Марица изток“ започват през 1960 г., с началото на минните дейности. Десетилетия наред „Мини Марица-изток“ ЕАД дава своя принос за съхраняването на артефакти от отминали хилядолетия. Изземването на въглищата започва едва когато през терените са минали археолозите. Находки от тези спасителни археологически експедиции, някои от които уникални, са обработени и експонирани в Археологически музей „Марица изток“ в Раднево.

Петър ХРИСТОВ