Иван Арсениев: Рестартирането на проекта АЕЦ „Белене“ е провокирано от мощни корпоративни интереси

289
Иван Арсениев

– Г-н Арсениев, Вие бяхте част от екипа на БАН, изготвил доклада за АЕЦ „Белене“, поръчан от МЕ. През последните месеци се чуха всякакви възможни интерпретации на този доклад. В навечерието на рестартирането на проекта от Народното събрание въпросът ми към Вас е: Какво е достоверното послание на доклада на БАН за АЕЦ „Белене“?

– Достоверното послание може да бъде определено в 2 точки. Първата е, че следващите години – 10, 15, че и повече, на българската енергетика не е нужна нова мощност. Втората част на посланието е, че България трябва да защитава собствените си национални интереси и собствените си енергийни ресурси, което автоматично означава, че България трябва да развива комплекс „Марица изток“. Не само да го запази, но и да го развива.

– Тогава от какво е провокирано връщането на проекта АЕЦ „Белене“ в българската енергетика?

– Всички знаят много добре отговора на този въпрос – от много мощни икономически корпоративни интереси. От това е провокирано.

– Как Ви звучи сентенцията на министър Петкова, чието становище е в основата на правителственото предложение до НС за размразяването на проекта, че след като държавата ни е инвестирала досега 3 млрд. лв., в това число и оборудването, за да не изгубим тези пари, дайте да изградим АЕЦ „Белене“ на пазарен принцип.

– Най-точният отговор се крие в днешното послание на сдружението на национално представените работодателски организации – АОБР.

– Тоест, че огласените от министър Петкова две условия – да няма държавни гаранции по осъществяването на проекта и да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената ел.енергия, не изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците?

– Отговорът ми е, че трябва да бъдат спазени единствено и само пазарни принципи, но не и политически.

– За съжаление се налага изводът, че решението за рестартирането на проекта на АЕЦ „Белене“ е политическо, а не експертно.

– Решението за рестартирането на проекта АЕЦ „Белене“ е политическо, провокирано от големи корпоративни икономически интереси. То не е провокирано от нуждите на българската енергетика.

Интервюто подготви:
Йовка НИКОЛОВА