Зелените от „За земята“ ще обжалват наред всички дерогации на ТЕЦ-те от „Марица изток“

168

На ТЕЦ 2 им предоставиха дерогация срещу нищоправене, заяви Тодор Тодоров от екоорганизацията по време на Международния енергиен форум в Стара Загора

– Г-н Тодоров, защо екоорганизацията, която представлявате – „За земята“, обжалва дерогацията, дадена на ТЕЦ „Марица изток 2“?

– Защото се предоставя дерогация срещу нищоправене. Дерогация трябва да бъде предоставена срещу някакъв ангажимент за реформи, за промени. В случая се предоставя дерогация и то безсрочна, срещу нищо.

Ако бяха поели ангажимент, че във времето, в което ще работят, ще намалят емисии, ще подобрят качеството на труда, ще подобрят технологиите, от „За земята“ нямаше да обжалваме.

– С изключение на пилотни проекти досега човечеството не е разработило масово приложима технология за улавянето и съхранението на СО2. Всички останали емисии обаче се улавят на 97%. Тогава за какъв ангажимент за намаляване на емисиите става дума, г-н Тодоров?…

– Да се поемат ангажименти спрямо това, че не може всяка година от бюджета да се отделят средства за квоти. Но самата централа има огромни резерви да си оптимизират разходите. Това оптимизиране на разходите ни липсва на нас като аргумент. Дерогацията е абсолютно законен инструмент. Тя трябва да се ползва, но тя винаги се дава срещу нещо. Ще направим такива реформи, ще намалим така и така разходите. Примерно ще дадем по-малко пари на „Берое“.

– Това, последното насериозно ли го говорите?

– На шега. Нямах предвид точно „Берое“.

– Предстоят решения за дерогации и за двете т.нар. американски централи – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ и ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“. И тях ли ще обжалвате?

– Трябва да ги видим. Ако пак няма никакви ангажименти. Разбира се. По същата логика, ако те не поемат ангажименти, нещо да променят. Дерогации не се дават да се замърсява, а да се направят някакви промени в определен разумен период от време, за да се мине към плавен енергиен преход. Ние не говорим, че утре трябва да затворим която и да е централа. Е, аз нямам нищо против специално „Брикел“ и „Бобов дол“ да затворят, защото те не изпълняват никакви изисквания, освен това там имат държавна подкрепа за частни интереси.

Въпросите зададе:
Йовка НИКОЛОВА

Б.Р. Това е положението! Реформи в централите – иначе обжалване в съда, тоест стопиране решението за дерогации. На медията ни обаче не е ясно как оптимизирането на разходите в ТЕЦ-овете ще променят климата на планетата, за което се борят екоорганизациите. И дали ако „Брикел“ бъде затворен, те ще осигурят алтернативна заетост на ангажираните там близо 2000 души? Не на последно място е и недоумението ни – докога зелените ще диктуват европолитиката в енергетиката?