Здравеопазване, образование и инфраструктура са акцентите в проектобюджет 2019 на Община Казанлък

88
Галина Стоянова е определена от ГЕРБ като един от най-успешните им кметове заедно с кмета на Стара Загора Живко Тодоров

Проектобюджетът на Община Казанлък за 2019 година ще продължи да надгражда вече реализираното в областта на образователната среда и пътната инфраструктура. Акцент в новия бюджет ще бъде здравеопазването и по-конкретно ремонтът на сградата на ДКЦ Поликлиника – един проблем, чакащ своето решение от години, както и разпореждането с общинска собственост, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Рамката на бюджета е на стойност 53 131 414 лв., което е с близо 3 000 000 лв. повече от бюджета за 2018 г. По-голямата сума се дължи на увеличените средства по делегираната държавна помощ, които Община Казанлък предстои да получи тази година от централния бюджет. Понастоящем проектобюджетът за 2019 г. е без преходен остатък, като средствата ще бъдат разпределени на предстоящата сесия с окончателното му приемане.

По отношение разпореждането с общинска собственост акцент е поставен върху възможността на Община Казанлък да обяви конкурс за изграждане на нова сграда в град Несебър на територията на т. нар. Бунгала, чиято собственост на земята беше успешно финализирана в края на миналата година в полза на Общината. Успешна в тази насока би била продажбата на общинския лагер в Равда, средствата от които биха могли да се инвестират в новата сграда в Несебър, тоест Общината да притежава и стопанисва вместо два амортизирани имота – един осъвременен и атрактивен. Предстои да се реши също и как Общината ще стопанисва собствеността си в Бизнес центъра на ул. „Чудомир“ в Казанлък. „Предложението ми е да го отдаваме под наем, което ще носи допълнителни средства в бюджета“, коментира кметът Галина Стоянова и допълни, че през 2019 г. Общинският съвет в града трябва да реши как да се стопанисва и общинската сграда на ул. „Ген. Скобелев“, така че това да е в полза на казанлъчани.

Според заложените параметри в проектобюджет 2019 инвестиционната програма на Община Казанлък ще продължи политиките от предходните години за подобряване състоянието на настилките по улиците в населените места и в града, като вложените средства в населените места се определят на пропорционален принцип. За ремонт на улиците в населените места през 2019 г. са предвидени двойно повече средства спрямо 2018 г., извън постановленията от държавния бюджет, с което сумата за тях заедно ще бъде над 1 200 000 лв. За град Казанлък е планирана реконструкция на ул. „Орфей“, ул. „Бяло море“, ул. „Старозагорска“, ул. „Есперанто“. Отделено е специално внимание на кв. „Васил Левски“, където ще се подобри междублоковото пространство при бл. 15 и бл. 16, и на ул. „Олимпиада“ в ж.к. „Изток“ и продължението й след кръстовището с ул. „Кап. Петко Войвода“ и ул. „Толиати“. За по-голям контрол, по инициатива на жителите на ж.к. „Изток“, в района на кв. „Кармен“ ще бъде изградено видеонаблюдение от вход – изход на града до бл. 111, както и в целия квартал. Предвижда се още да се изградят паркинг, тротоари и зона за отдих в междублоковото пространство при ул. „Тракия“ и бул. „Никола Петков“. Заложени са и 200 000 лв. за основен ремонт на тротоари и четвъртокласна пътна мрежа на територията на общината.

По линия на образованието проектобюджетът за 2019 г. предвижда цялостен ремонт на ДГ „Славейче“ No 17, в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност. След ремонта на детската градина ще остане само още една неремонтирана (ДГ No 16), за която обаче има изготвен технически проект. Ще бъде подменена и отоплителната инсталация на ОДК „Св. Иван Рилски“.

През 2019 г. с европейски средства Община Казанлък предвижда да се реализира мащабният проект „Светът на траките“, който включва реконструкция и социализация на гробницата Оструша, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до град Крън и ще отвежда до самия атракцион. Общината планира възстановяване и на съществуващите велосипедни алеи в Казанлък. От отпуснатите в края на миналата година с решение на МС 1 750 000 лв. за община Казанлък 550 000 лв. са именно в това направление. Останалите 1 200 000 лв. ще бъдат вложени в ремонта на надлеза над жп линията на бул. „Розова долина“ за реконструкция на мостовата конструкция и полагане на нова настилка.

(СН)