Тракийският университет ще изгражда модерна роботизирана ферма

208

За целта от Германия са закупени нови 65 юници от породата „Холщайн“

Нови 65 юници от породата „Холщайн“ ще обогатят учебно-опитното стопанство при Академичния технологичен комплекс (АТК) на Тракийски университет – Стара Загора.

Първите 32 животни вече са доставени със специализиран транспорт от Германия, а останалите се очаква да пристигнат днес. „Юниците са специално закупени за модерната роботизирана ферма, която предстои да бъде изградена в най-кратки срокове. Новото съоръжение ще отговаря на най-високите технологични стандарти – посредством компютъризирана система ще бъдат напълно автоматизирани процеси като доене, следене на показателите на издоеното мляко, както и на основните физиологични показатели на отглежданите животни. Изграждането на фермата, както и закупуването на новите крави е изключително важно, тъй като тук се провеждат практическите занятия на учащите в две от най-старите структури на Тракийски университет – Аграрния и Ветеринарно-медицинския факултети. Наша отговорност е да осигурим най-съвременни и адекватни условия за практическо обучение на бъдещите аграрни и ветеринарни специалисти, а това няма как да се случи без модерно учебно-опитно стопанство“, съобщи директорът на АТК, д-р Емил Димитров.

С придобиването на новите юници стадото на стопанството от едри преживни животни, което до момента е наброявало над 400 животни, значително ще се увеличи. В резултат на това се очаква да нарасне и почти двойно обемът на млеконадоя, който понастоящем е около 2 000 литра дневно. В комплекса се отглеждат и над 400 овце от различни български породи. Така академичното стопанство осигурява съвременни условия за практическите занимания на студентите, които имат възможност да участват във всички етапи на земеделските и животновъдни процеси – от земята, през отглеждането на животните до създаване на продукти за трапезата на всяко домакинство.

(СН)