За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД пробно стажуване на ученици по дуалната система

1363

За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД се проведе пробно стажуване на ученици от първи гимназиален етап на дуалната система на обучение от ПГ „Св. Иван Рилски“ – Раднево, и от ПГЕТ „Г. С. Раковски“ – Стара Загора. Подкрепата за дуалната система на обучение се предоставя във връзка с участието на дружеството като партньор в Проект BG05M20P001 – 2.014-0001.

61 ученици от осми клас от ПГ „Св. Иван Рилски“ и ПГЕТ „Г. С. Раковски“ видяха своите бъдещи работни места в дуалното обучение. Всички те ще получат сертификати за проведеното пробно стажуване, подписани от изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Стажуването на учениците се проведе при стриктно спазване на въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и по график.

Пробно стажуване са преминали и 31 бъдещи единадесетокласници, които от 16 септември стартираха дуалното обучение в реална работна среда.

Пробното стажуване като възможност за поглед в бъдещето дава на младите хора шанса да надникнат в едно евентуално работно всекидневие и да усетят тръпката на практическото приложение на знанията, да посетят работна среда и да се срещнат с бъдещи наставници и колеги. Класните ръководителки, макар и от други специалности, са съпричастни с вълненията на учениците си да видят реалното работно всекидневие. Специалистите от „Мини Марица-изток“, които разказват за работата си, също са удовлетворени, че могат да споделят опит и да открехнат вратата на бъдещето пред любознателните млади хора.

(СН)