За пръв път в историята си „Мини Марица-изток“ въвежда в експлоатация два нови роторни багера

981
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова лисна менче с вода за безаварийно придвижване на 476-тонната машина от типа КWK 400 L до бъдещата й работна площадка на територията на рудник "Трояново-север"

Днес в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководството на БЕХ два нови роторни багера KWK 2000 и KWK 400L бяха предадени за въвеждане едновременно в експлоатация в „Мини Марица-изток“. Това се случва за пръв път в дългогодишната история на държавното въгледобивно дружество, затова и изп. директор инж. Андон Андонов обяви по време на събитието: „Днес е щастлив ден за българската енергетика и конкретно за „Мини Марица-изток“ ЕАД“.

Двата багера от най-ново техническо поколение за работа при открит въгледобив са водеща част от програмата на настоящото ръководство на държавното дружество за модернизиране на тежкото минно оборудване. Както вече медията ни съобщи, стойността на инвестицията е 25.8 млн. евро, 50% от която е осигурена по линия на Международния фонд „Козлодуй“ и 50% – собствени средства на „Мини Марица-изток“.

След проведена открита международна процедура по правилата на финансиращия орган – Европейската банка за възстановяване и развитие (чийто зам. изпълнителен директор Валентин Шайдер присъства на церемонията), за изпълнител на дейностите бе избран българо-полският консорциум „Famur – Българска енергетика“, който изпълни поръчката качествено и в срок.

Новият багер KWK 2000 ще замести три стари багера в рудник „Трояново-север“, произведени в годините на социализма, а другият KWK 400 L ще работи на 5-и участък за вторично изгребване на вътрешно насипище (разкривки).

Ръководителят на международния консорциум, изпълнил поръчката – Николай Райчев, подчерта, че проектът е със стратегическо значение за развитието на открития въгледобив в България и че конструкцията на багерите е плод на дългогодишен опит на полски специалисти, които са изпълнили всички заложени параметри на инвеститора в лицето на „Мини Марица-изток“.

Той уточни, че електрониката и двигателите са снабдени с тройни защити, очакванията са конструкциите да не бъдат подменяни през следващите 50 години.

Райчев бе категоричен, че новите два роторни багера ще доведат до значително снижение на енергийните разходи и ще гарантират енергийните доставки за ТЕЦ-овете от комплекс „Марица изток“, а с това и енергийната сигурност на България.

Енергийният министър Теменужка Петкова акцентира върху факта, че въвеждането в експлоатация едновременно на две машини от този тип се случва за първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток“ ЕАД. По думите й това е свидетелство за сериозната ангажираност на ръководството на компанията за обновяване на техниката – условие за ефективност и конкурентоспособност на производството.

След церемонията багер КWK 400 L, тежащ 476 т, потегли със скорост от 8 м/минута към бъдещото си работно място в рудник „Трояново-север“. До седмица за там ще потегли и вторият багер от типа KWK 2000, с двойно по-голямо тегло.

(СН)