За пръв път в България проведоха онлайн обучение на съдебни заседатели

60

В Районен съд – Стара Загора, съвместно с НИП, за първи път в България се организира онлайн обучение на съдебни заседатели. След церемонията по встъпване в длъжност и клетвата на новите съдебни заседатели, проведени в Античния форум в Града на липите, задължителното им обучение също прие нестандартен формат. Предвид приетите мерки в условията на епидемична обстановка екипът на съда създаде възможност за използване на електронна платформа за видeоконферентна връзка за целите на обучението. Платформата позволи на лектора, съдия Ива Стефанова от ОС – Стара Загора, да запознае новоназначените съдебни заседатели с техните права и задължения в наказателния процес, с етичните правила и стандартите за поведение. Специално внимание бе обърнато на принципите за законност, независимост, конфиденциалност и отговорност, която заседателите трябва да следват при и по повод осъществяването на обществената си функция.

За заседателите, които нямаха възможност да се възползват от дистанционното обучение, бе осигурена и зала на съда. Прозрачен параван за лектора, използването на защитни респираторни маски от всички и редовно почистване на повърхностите в залата бяха част от предприетите, съгласно заповедта на председателя на съда, мерки за физическата безопасност на присъстващите.

(СН)