За активна гражданска позиция при обсъждане на инвестиционните намерения за промяна на ОУП призоваха от ГЕРБ – Казанлък

47
Арх. Емил Недялков

„Като общински съветници ние сме загрижени за облика на града ни и искаме да призовем гражданите да бъдат дейни участници на бъдещите обсъждания за съответните инвестиционни предложения от промяната на Общия устройствен план (ОУП).“ Този призив направиха вчера по време на сесия общинските съветници от ГЕРБ – Казанлък. „Нека хората от различните квартали, чийто облик ще бъде променен, бъдат тези, които да изкажат основателно мнение за одобрение или не на окончателните проекти, предложени от проектанти и възложители“, конкретизира общинският съветник арх. Емил Недялков.

ОУП на община Казанлък бе приет в края на 2017 г. и в изминалите 2.5 години на територията на града се реализираха различни инвестиционни намерения, касаещи частни интереси и такива с обществено значение.

До момента в Общината са постъпили 20 на брой заявления от различни частни инвеститори, желаещи отново промяна на ОУП както в урбанизираните територии на населените места, така и извън тях.

При настоящото приемане на промяната на ОУП общинските съветници от ГЕРБ искат ясно да се знае, че при по-нататъшни възникнали заявления за промяна на плана ще бъдат много бдителни и взискателни относно това как тази промяна ще повлияе на облика на града, неговото градоустройство и най-вече как биха реагирали казанлъчани на тези промени в градоустройството.

(СН)