Защо политици и „зелени“ активисти продължават да ни третират като дебили

2695

Група самонадеяни и безотговорни политици и „зелени“ активисти, изпратили на своя глава Плана за възстановяване и устойчивост в Брюксел през главата на българския парламент, се опитват да ни обяснят, че не са поели ангажимент за спиране на въгледобива и ТЕЦ в България.

Обяснение като за дебили. Защото:

Първо: Ангажиментът на всички страни по Парижкото споразумение е за намаляване на емисиите СО2 спрямо базовата 1990 година.

Второ: Стремежът на не всички европейски страни е да намалят емисиите на СО2 с 50% спрямо 1990 година към 2030 година.

Трето: Кой им нареди да сменят базовата година с 2019 г. и срокът да стане 2026 година? 2019 година е с най-малки количества емисии на СО2 заради епидемията от Ковид-19.

Сега виновниците и техните вдъхновители се опитват да се оправдаят с идиотското обяснение, че никъде не са записали спиране на въглищните ТЕЦ, а само намаляване на емисиите с 50% към 2026 година. Само хора без елементарни технически, икономически и управленчески знания и умения може да твърдят, че мините и ТЕЦ могат да работят сезонно. Все едно е да убеждаваш човек, едва преживяващ с филийка хляб на ден, че ще остане жив, ако му отнемеш половинката филийка. ТЕЦ и мините имат постоянни разходи за поддръжка на машините и съоръженията. Инженерите, техниците и работниците не са случайни сезонни работници, които можеш да разпускаш и наемаш по за три-четири месеца. Те са със специална квалификация за работа със сложни, високо технологични машини и тя не се придобива за седмица – две. Освен това устойчивостта на откосите на минните бордове изисква те да се отработват непрекъснато, за да не се свлекат като тези на гръцката мина край град Птолемаида преди пет години. Ограничаването на производствения процес под критичния минимум продукция автоматично води до фалит всяко едно производствено предприятие.

Виновниците за спирането на 45% от българската енергетика трябва да понесат пълната морална и материална отговорност за щетите, които ще понесе икономиката ни и целокупният български народ. Политическата отговорност на практика е пълна безотговорност.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, зам.-председател на НТС по минно дело, геология и металургия