Защо гласувах „Въздържал се“?

93

Едно друго мнение!

В брой 230 (5891) от 19.12.2018 г. вестник „Старозагорски новини“ на първа страница съобщи новината „Стара Загора вече има свой официален химн“!

По повод написаното се налага обаче да направя някои уточнения и да опровергая новината в частта кой е гласувал „Въздържал се“.

Общински съвет Стара Загора гласува сериозно предложение за химн. Възниква въпросът: защо без предварително обявен конкурс, както се прави в такива случаи – обявление със срок за подаване на предложения, със специални изисквания, ако има такива, с комисия от специалисти и, разбира се, с предварително широко обществено обсъждане на постъпилите проекти?

Второ – съзнателно или несъзнателно вносителят пропусна да запознае съветниците, че има още една творба за химн, датираща от времето на първия мандат на д-р Евгений Желев. Авторите на другия проект са поетът Таньо Клисуров и композиторът акад. Кирил Тодоров.

Трето – защо преди гласуването съветниците не бяха запознати със записи на двете творби, за да се избере едната, а беше поставен ултиматум – гласувайте и след гласуването ще пусна химна, взел съм мерки.

Четвърто – вярно е, че „За“ предложението гласуваха 42-ма общински съветници и един „Въздържал се“.

Не е споменато обаче, че осем души не гласуваха. Някои от тях присъстваха в залата, но заявиха предварително, че отказват да определят волята си по определени причини.

А „Въздържал се“ не беше г-жа Валентина Бонева – лидер на старозагорските социалисти, а аз – инж. Кольо Димов – съветник от Местна коалиция „БСП лява България – за Стара Загора“.

Защо гласувах „Въздържал се“?

Първо – приех предложението като интрига, неизвестно по какви причини, срещу трима уважавани, известни почетни граждани на Стара Загора проф. Петър Жеков, поета Таньо Клисуров и композитора акад. Кирил Тодоров.

Второ – в коя творба текстът е по-силен – на Таньо Клисуров или на Петър Жеков? Не можах да направя избор?!…

Трето – в коя от двете творби има по-хубава музика – на проф. Петър Жеков или на акад. Кирил Тодоров? Не можах да направя избор!?…

А колкото до това защо осем души не са гласували, въпросът следва да се зададе към негласувалите, те имат право на отговор.

И накрая, умолявам поетите и композиторите да ми помогнат в моите разсъждения.

Умолявам и всички старозагорци да си кажат мнението!

С уважение към почетните граждани на Стара Загора проф. Петър Жеков, поета Таньо Клисуров и акад. Кирил Тодоров…

инж. Кольо ДИМОВ,
общински съветник