Засилените противоепидемични мерки остават на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД

67

При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки да протича присъствената форма на работа в клоновете на дружеството и управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Това гласи заповед на изпълнителния директор на дружеството инж. Андон Андонов във връзка с удължената епидемична обстановка в страната. Носенето на защитна маска остава задължително при пътуване в автобусите/микробусите, осъществяващи транспорта между месторабота и местоживеене, при транспортиране от назначенията до работното място и при извършване на ремонтни дейности и експлоатация на тежкото минно оборудване, предвижда още заповедта.

Мерките важат и за Клуба на миньора, който също възстановява работа с посетители при създадени условия за поддържане на хигиена на ръцете и спазване на физическа дистанция между присъстващите.

При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки ще се провеждат развлекателни и културно-масови мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства. Провеждането на оперативки, технически съвети, заседания на комисии, обучения, одити и други подобни мероприятия, изискващи събиране на хора в затворени пространства, ще се осъществява в достатъчно големи помещения, при спазване на физическа дистанция от два метра между присъстващите, носене на маски и стриктно спазване на мерките за дезинфекция. Същите мерки важат и за провеждането на ежедневните инструктажи. Рудничните столове трябва да работят при спазване „Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България“-версия 4″, съгласувани с министъра на здравеопазването.

Регламентираните почивки в рамките на работното време също трябва да се провеждат при спазване на физическа дистанция между присъстващите от два метра, като се избягва събирането на големи групи хора във времето преди започване и след приключване на работната смяна.

Всеки работещ във въгледобивното дружество е длъжен да си остане у дома и да потърси личния лекар или съответната Регионална здравна инспекция за съвет и консултация при проява на симптоми на остро респираторно заболяване (повишена температура, кашлица, хрема, загуба на обоняние, загуба на вкус и др.). При необходимост и препоръка от компетентните медицински лица да се ползва отпуск за временна неработоспособност. Лица, с оплаквания за остро респираторно заболяване, съмнително за коронавирусна инфекция по време на работа, да се изолират незабавно и да се следва планът за действие при възможен, вероятен или потвърден случай на заболяване, причинено от COVID-19.

Достъпът на фирмите, които осъществяват доставки и услуги по договор на територията на дружеството, да става при стриктно спазване на мерките за предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция.

При неизпълнение на предвидените мерки ще бъдат налагани санкции. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам. изпълнителния директор Димитър Чолаков.

(СН)