Заради ЧЕЗ, президентът свиква КСНС

160

Президентът свиква КСНС за енергийната сигурност, на който да бъде обсъдена сделката за българските активи на ЧЕЗ. Румен Радев съобщи това днес при посещението си в 68-а бригада „Специални сили“ в Пловдив. Той уточни, че заседанието ще е в средата на април.

Според президента, ЧЕЗ продължава да бъде актуална тема и правителството дължи на народа отговори на въпроса: каква е схемата на финансиране и по какъв начин сделката е получила политическа подкрепа. „Всички знаем, че без такава няма как подобна фирма да получи огромна ангажираност от банки. Докато не е ясен въпросът за схемата на финансиране, няма как да сме наясно и с това, под каква форма и по какъв начин българското правителство се кани да стане партньор на г-жа Гинка Върбакова“, подчерта Румен Радев.

„Смея да кажа и го твърдя категорично, че до момента аз нямах информация по този въпрос. Изрично настоях да получа такава от компетентните органи, която регулярно е изпращана до правителството. Ето защо смятам за основателно да бъде свикам и Консултативен съвет по националната сигурност (КСНС), на който да бъдат разгледани въпросите за енергийната сигурност на страната“, каза президентът.

Според него трябва да бъде получен отговор и на въпроса кой води преговорите от името на българската държава и от името на г-жа Върбакова.

По същото време председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов се обяви срещу предложението на „Обединените поправки“ да бъдат предоставени повече правомощия на комисията. „Патриотите“ настояват комисията да одобрява сделки с повече от 20% от капитала на търговски дружества, които са лицензирани за пренос на електроенергия, топлинна енергия и газ, „с оглед защита на националната сигурност и обществения ред“.

Според Иванов обаче законовите поправки в този им вид са неработещи.

По думите му трябва да се изясни по какъв механизъм КЕВР ще проверява сделките, от къде ще черпи информация и по какви критерии ще ги оценява.

Сегашното предложение ще да доведе до злоупотреба с власт от страна на КЕВР, каза Иванов.

Източник: mediapool