Заради еврорегламенти с 246% са се увеличили отчисленията за депониране на отпадъци

527
В заседанието на разширения Председателски съвет на ОбС Казанлък са участвали съветници от всички групи в местния парламент

В Казанлък обмислят вдигането на такса „смет“, но след разяснителна кампания

При изготвянето на прогнозната План-сметка за бюджета на 2020 г. кметският екип на Казанлък да работи със заложено увеличение на такса „Битови отпадъци“ – с 4 промила за града и 6 промила за селата. Това са препоръчали общинските съветници на Казанлък, участвали в първото разширено заседание на новия Председателски съвет, на който е бил разгледан бюджетът на общината за следващата година.

По време на заседанието е било отчетено, че предвид европейските регламенти за нарастващи отчисления, въведени от Министерство на околната среда и водите, разходите за отчисления на депониране на отпадъци са се увеличили с 246%. Това се равнява на сериозната за общинския бюджет сума от над 1.5 млн. лв. за предстоящата 2020 г., при 550 000 лв. за 2019 г. В същото време за последните 8 години такса „Битови отпадъци“ като облог на населението в община Казанлък не е променяна и приходите, постъпващи в общинската хазна, остават едни и същи… на фона на увеличаващата се минимална работна заплата и респективно осигуровките и фонд „Работна заплата“ в общината.

Анализирайки всичко това, общинските съветници в новия Председателски съвет са се обединили около мнението, че досегашният приход от такса „Битови отпадъци“ е недостатъчен за покриване на разходите през 2020 г. Те обаче са били единодушни, че за промяната е необходима разяснителна кампания. Според тях увеличението на такса „смет“ през 2020 г. ще позволи по-безболезнен преход към по-високи такси с влизането на новия закон през 2021 година. Тогава ще бъде въведен принципът на отчитане на размера на облога на база брой живущи в едно домакинство, който е сочен за най-справедлив – плаща този, който генерира отпадък, и плаща толкова, колкото отпадък е генерирал. А с промяната на закона само след година увеличението на такса „Битови отпадъци“ ще стане неизбежно.

(СН)