Започна ремонтът на компрометираната ограда на II Основно училище в Стара Загора

163

Стартираха дейностите по разрушаването и изграждането на нова подпорна стена в южната част на двора на II Основно училище „П. Р. Славейков“ в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Общината. Рехабилитацията на каменната ограда се налага, тъй като се забелязват вертикални пукнатини и опасно накланяне към улицата, което застрашава здравето и живота не само на учениците, но и на всички преминаващи по северния тротоар на бул. „Ген. Столетов“. Очаква се ремонтът да приключи до първия учебен ден.

Настъпилата деформация на подпорната стена е вследствие на голямата близост на дърветата по нейното протежение, чиято коренова система е причинила ерозия на земната основа под фундамента на съоръжението.

Обновяването на оградата ще се изпълнява на участъци, като така ще се ограничи срутване на земния насип и накланяне на дърветата към улицата.

Припомняме, че за намиране на най-доброто решение на проблема и запазване на максимално количество от съществуващите дървесни видове бе създадена комисия от експерти от общинска администрация, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на ландшафтните архитекти, включваща и училищното ръководство, и настоятелство. Тя имаше за цел да намери най-подходящото решение за справяне с проблема с компрометираната част от оградата, както и запазване на максимално количество растителност. Членовете на комисията, чийто председател е главният архитект на Община Стара Загора – Виктория Грозева, предложиха да бъде редуциран обемът на короните на осем от дърветата, които са в близост до стената, както и да се направи обследване на кореновата им система, за да бъдат взети мерки за запазването им.

(СН)