Започва ремонтът на поликлиниката в Казанлък

87
ДКЦ Поликлиника - Казанлък

Днес бе дадено начало на ремонтните дейности по сградата на ДКЦ Поликлиника – Казанлък, с подписването на Акт образец 2 между възложителя „ДКЦ Поликлиника – Казанлък“ ЕООД и фирмата-изпълнител, избрана след провеждане на обществена поръчка.

По време на ремонтните дейности ще бъдат изпълнени мерки по енергийна ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел.инсталация и осветителни тела в общите части на сградата.

Подписването на Акт образец 2, с което бе даден старт на ремонтните дейности на поликлиниката

Обновленията ще се реализират по Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника – гр. Казанлък“ финансиран от Националния доверителен екофонд. Общата стойност на проекта е 804 008 лв. с ДДС, от които безвъзмездна помощ – 680 762 лв. с ДДС.

Строително-монтажните работи по сградата на поликлиниката са част от дейностите на Община Казанлък за стабилизация на общинското дружество и е сред приоритетите в предложенията за Бюджет 2021 г., направени от кмета Галина Стоянова. За изпълнението на проекта за реконструкция в общинския бюджет за съфинансиране са предвидени 150 000 лева, както и средства за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството.

(СН)