Започва мащабен ремонт на Техническия факултет при ТрУ

87

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков даде началото на строително-ремонтните дейности във факултет „Техника и технологии“ в Ямбол.

Изпълнението на проекта е въз основа на договор от 13.02.2020 г., който ТрУ сключи с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на факултета. Максималната стойност на проекта е 894 402 лв., като Националният доверителен екофонд финансира 85% от Зеления проект. Строителните дейности предвиждат топлоизолация на външните стени, подовете, покривите на учебните корпуси и столовата, подмяна на амортизираната дървена дограма с алуминиеви профили и др. Предвижда се също изграждане на соларна инсталация от 5 соларни панели и доставка и монтаж на нов бойлер с обем 1000 л за осигуряване на битова гореща вода за кухненския блок на столовата.

След изпълнението на проекта, което трябва да стане в рамките на 3 месеца, се очаква редукция на емисии СО2 в размер на около 270 т годишно.

В Стара Загора за нуждите на Тракийския университет ще бъде изградена мултифункционална аула „Максима“. За целта миналата седмица доц. Ярков се е срещнал с изпълнителния директор на „Линднер България“ Вернер Хофман, за да обсъдят бъдещото изпълнение на идеята. Аулата ще има над 500 седящи места, ще бъде изцяло енергийно независима, с модерен дизайн и мултифункционалност – подходяща за лекции, концерти, събрания, промоции на студенти, както и да има обособена част за коктейли. Най-голямата зала, с която понастоящем разполага ТрУ, е с 300 седящи места в сградата на Медицинския факултет.

Предвиденият терен за модерната аула е около 4-5 декара, а външният й дизайн ще бъде съобразен изцяло с общата и ландшафтната архитектура на университетския комплекс, чиито сгради имат обща разгърната застроена площ от 72 хил. кв. м.

Доц. Ярков е съсредоточил вниманието си върху фирмата „Линднер България“, тъй като тя е безспорен лидер в иновативните проекти, носител на множество награди и е част от холдинга „Линднер груп“, чието изпълнение са уникалните окачени метални тавани на Терминал 5 на летище „Хийтроу“ в Лондон. Идеята е мултифункционалната аула „Максима“ да се превърне в лицето на целия университетски комплекс.

(СН)