Започва изграждането на велоалея Крън-Шипка

59
Срещата на кмета Галина Стоянова с фирмите-изпълнители на проекта

Ден преди откриването на строителна площадка за велоалеята между градовете Крън и Шипка, кметът на Казанлък Галина Стоянова и екип от Общината се срещна с фирмите-изпълнители по проекта, за да провери готовността за начало на работата.

„Това е един от най-важните обекти по големия проект „Светът на траките.“, подчерта градоначалникът и отбеляза, че продължението на велоалеята от Казанлък до Шипка е желание на голяма част от жителите на общината, защото ще позволи свързване на атрактивните могили в Долината в единен екологичен маршрут за посещение.

По проекта „Изграждане на велоалея от Крьн до Шипка“ предстои изграждане на насипи за трасето на велоалеята; полагане на асфалтобетон над предходно направените първи и втори (свързващ) битумен разлив; изграждане на бетонови тротоари и бордюри; монтиране на два типа ограничителна система за пътища и изграждане на средства за отводняване. Заложеният срок за новата велоалея по договор пък е 240 календарни дни. Стойността на предвидените строително-монтажни дейности е в размер на 1 920 384. 67 лв. с ДДС, финансирани в рамките на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

(СН)