Започва дългоочакваната реконструкция на Залата на Синдикалния дом в Стара Загора

177
Така ще изглежда бъдещият модерен многофункционален център

След 300 дни тя ще се превърне в модерен многофункционален културен център с 520 места

Започва реконструкцията на залата в Синдикалния дом в Стара Загора (бул. „Цар Симеон Велики“ No 108), която ще се превърне в многофункционален културен център с 520 места, с добра акустика и условия за изпълнителите за провеждането на различни мероприятия, включително амфитеатрална телескопична трибуна с 214 места, съобщиха от пресцентъра на общината.

Сградата на бившия Синдикален дом и концертната зала към нея е строена през 1979 г. От няколко години залата е неизползваема, покривът е компрометиран, системите за отопление и вентилация не работят, оборудването е старо, ел.инсталациите и облицовките на стени и тавани не отговарят на противопожарните норми. Община Стара Загора обяви конкурс за проекта за цялостното й реконструиране и осъвременяване, който беше спечелен от авторски колектив „Новиза“ ЕООД, София, с ръководител арх. Правдомира Алексиева, автори и на инвестиционния проект.

Бъдещата зала

Чрез обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажните дейности е избрано ДЗЗД „АЙ ЕМ Стара Загора“, в което участват старозагорските фирми „Информат“ ООД и „Монтажинженеринг“ АД. Стойността на договора с дружеството е за над 3.3 млн. лв. с ДДС, с включени 10% непредвидени разходи. Срокът на изпълнение е 300 календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка.

За постигане на мултифункционалност на залата с общ капацитет 521 места партерното ниво ще се оборудва със система от 214 амфитеатрални тапицирани седалки с телескопично прибиране, метални парапети, с две пътеки, с вградено LED осветление по контура на стъпалата. Тази система предлага възможност седалките да се прибират в далечния край от сцената и да се освобождава хоризонталната част на залата, за да се използва за изложения, конференции, презентации, танци, спектакли, рецитали и др. Предвиждат се още 55 подвижни места, а балконът на залата ще събере 252 амфитеатрално разположени места. При наличие на зрители в инвалидни колички първите два реда на подвижните седалки няма да се поставят, за да се освободят 11 места за тях. За достъпа им до сцената ще се ползва подвижна платформа за инвалидни колички по западното стълбище при гримьорните чрез отваряне на нова врата към фоайето.

Оригиналните фоайета

Проектът предвижда гардеробът да се премести в източното фоайе на първия етаж, между санитарните възли и стълбата. По този начин ще се освободи пространството със съществуващото керамично стенно пано, а пространството ще се ползва за временни изложби със складово помещение към него.

Гримьорните ще разполагат с топла вода и ще бъдат отделени с коридор от остъклената фасада. Стената между коридора и гримьорните ще бъде висока 240 см, за да се осъществява естественото им проветряване. Предвижда се по една баня с тоалетна и душ на двете нива с гримьорни и тоалетна за артистите.

Фоайетата на 2 етаж предлагат възможност за обособяване на информационни кътове, галерии за постоянни и временни изложби. Предвидено е обособяване на кът за презентации.

Куполите за горно осветление на 2-ри етаж в източното фоайе ще се оформят с LED ленти, а в западното фоайе се предвиждат кръгли осветителни тела, за да се постигне единство в осветлението. Кръгли осветителни тела са предвидени и за северната част на фоайето на 2-ри етаж.

Във фоайетата на двата етажа ще се положи настилка от гранитни плочи. Ще се реставрира настилката от паркет в залата, както и дюшемето на сцената, което ще се обработи с пожароустойчив лак.

В залата ще бъде монтирана облицовка от декоративни гипсови панели за звукоразпръскване, акустични панели и цокъл от фиброциментови плоскости до 2 м височина.

Конструкцията на окачения таван в залата ще се облече с гипсокартон в бяло, с отражателен коефициент минимум 90% за горните ивици и перфориран гипсокартон с минерална вата за звукопоглъщане в долните ивици.

Съществуващите керамични пана във фоайетата ще се реставрират.

Предвидено е още полагане на топлоизолация на покрива над сцената, залата и фоайетата, които ще имат изцяло нова дограма, а на втория етаж е предвидено да се изпълни декоративна окачена фасада от лазерно изрязана ламарина тип „Кортен“ с шарка на българска шевица. На сградата ще се положи топлинна изолация, скрита от декоративна окачена фасада, за която е предвидено художествено осветление.

(СН)