Започват реконструкциите на две социални сгради в Казанлък

182

В Казанлък стартира проект за реконструкция и оборудване на две сгради: Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС), който ще бъде изграден в неизползваемия двуетажен корпус на Детска ясла No 6 „Надежда“ и ремонт на съществуващия Център за обществена подкрепа, с оглед разширяването на дейността му.

Зам.-кметът по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ Даниела Коева и представители на фирмите и общинския екип – участници в строителния процес, разясниха вчера пред журналисти основните дейности по проекта, с който Община Казанлък ще разшири социалните услуги за деца с увреждания и деца в риск.

Основните строителни дейности по изграждането на ДЦПДТМУТС в размер на 299 902 лв. с ДДС предвиждат вътрешно преустройство и цялостен вътрешен ремонт на битовите и санитарните помещения в корпуса на Детската ясла, изпълнение на енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, газификация, подмяна на електрическа и ВиК инсталации, изграждане на външна рампа към входа на сградата и монтиране на външен асансьор за достъп до втория етаж на корпуса, реконструкция на прилежащо дворно пространство и превръщането му в сензорна градина, която терапевтично ще активира детските сетива. За бъдещия Дневен център е предвидена доставка на необходимото оборудване и обзавеждане на кабинети и зали за работа и престой, трапезария, място за почивка на потребителите, зала за лечебна физкултура и рехабилитация и др.

Капацитетът на Дневния център ще е за 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги.

За извършване на аналогичен ремонт и на другите три корпуса на детската ясла са предвидени средства по Бюджет `2018 на Общината и предстои провеждане на обществена поръчка.

За първи път в Казанлък „синя стая“ и спешен прием за деца – жертви или свидетели на насилие, ще отворят врати след ремонта на Центъра за обществена подкрепа, който при настоящ капацитет 60 деца в риск след обновяването ще обслужва 80.

В „синята стая“, вместо в съдебна зала, специалист ще разговаря с детето – свидетел на престъпление, а в съседното помещение чрез специално монтирана техника разговора ще следят следователи, прокурори, съдии и други представители на съдебната власт. В рамките на изпълнение на проектната дейност ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности на обща стойност 79 722 лв. с ДДС.

Дейностите по изпълнението на проекта са за срок от 18 месеца.

(СН)