Зам.-председателят на енергийната комисия в НС Таско Ерменков: БСП ще подкрепи проекта АЕЦ „Белене“ при условие, че държавата участва в него със стратегическия инвеститор

494
Зам.-председателят на енергийната комисия в НС Таско Ерменков

В заседанието си на 16 май Министерски съвет взе решение да предложи на Народното събрание размразяване на проекта АЕЦ „Белене“. Според подготвените анализи от работна група от МЕ възможностите са четири: 1. Да не бъдат предприемани никакви действия; 2. Продажба на ядреното оборудване на трето лице; 3. Използване на оборудването за 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“; 4. Реализация на проекта от БЕХ/НЕК по модела АЕЦ „Пакш 2“ или чрез избор на стратегически инвеститор. Според внесения доклад от министър Теменужка Петкова най-подходящ вариант за рационално използване на поръчаното преди години и вече платено оборудване е изграждането на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор на пазарен принцип. За позицията на най-голямата опозиционна партия – БСП, „Старозагорски новини“ се обърна към зам.-председателя на парламентарната енергийна комисия и депутат на левицата Таско Ерменков:

– Г-н Ерменков, станаха ясни възможните варианти за оползотворяване на оборудването за АЕЦ „Белене“, поръчано и платено от българската държава. Кой от четирите варианта ще подкрепи БСП?

– Създалата се ситуация около проекта „Белене“ предполага една-единствена възможност и тя е – изграждане на централата. Това е била и позицията на БСП през годините, а днес с подобна теза излиза и Министерството на енергетиката. Ядрена централа „Белене“ е необходима за енергийната сигурност на България, в това число и на региона. Това е нашата позиция от 2005 г. Това е вариантът, който ние бихме подкрепили и то само при условие, че държавата участва със стратегически инвеститор, а не той да бъде с чисто частен характер.

– Т.е. бихте подкрепили варианта да бъде изградена АЕЦ „Белене“ от частен инвеститор, но само при условие, че има държавно участие?

– Разбира се! При това с решаващо участие, което да не позволи в бъдеще да се случват подобни аномалии в българската енергетика, както продажбата на ЧЕЗ и г-жа Гинка Върбакова.

– Г-н Ерменков, налага се усещането, че новите ядрени мощности ще бъдат за сметка на вече съществуващи такива, както тези на въглищните централи в Маришкия басейн?

– Теорията, че ще отваряме едни мощности, а ще затваряме други са внушения, които не отговарят на истината. В енергетиката няма „или“, има „и“. И въглищни, и ядрени, и възобновяеми източници на енергия. Това, че ще изграждаме в Белене атомна електроцентрала не бива да бъде разглеждано като заплаха за съществуването на въглищните централи в Маришкия басейн. Единствената заплаха за комплекса „Марица изток“ произлиза от това, ако българското правителство не успее да защити интересите на миньорите и централите, и се подчини изцяло на европейските изисквания, без дори да настоява за каквито и да било отстъпки за България по отношение на вредните емисии. Друга заплаха за ТЕЦ-овете няма. АЕЦ „Белене“ не застрашава въглищните централи.

– Според Вас ще има ли пазар за електроенергията на АЕЦ „Белене“ и няма ли тя да е непосилна за българските потребители?

– Категорично ще има място за произведената енергия от бъдещата атомна централа в Белене и енергията от нея няма да бъде скъпа. Искам да подчертая още нещо важно, разглеждайки последния доклад на БАН, който за мен не е нещо ново, защото подобни анализи аз лично съм правил още като изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие: В региона към 2025 г. ще има недостиг на електроенергия в размери, които ще гарантират и износа на България. Освен всичко друго, лично аз се надявам, че България ще продължи да се развива в положителен аспект и ръстът, който в момента е около 3%, скоро ще нарасне, а с него ще расте и потреблението на електроенергия в България. Вкарвайки системата за електромобилите, които също трябва да ползват ток, става напълно видимо, че пазар за електроенергия ще има. Проблемът е, че количество може да липсва, ако ние не се погрижим за това да имаме базова и устойчива мощност, която да запълва тази празнота.

– Ако държавата не се ангажира с дългосрочно изкупуване на ел.енергия от АЕЦ „Белене“, как проектът ще се случи?

– Нека първо да уточним, че участието на държавата в този проект не минава през договори за дългосрочно изкупуване на енергията. Участието на държавата в реализацията на проекта за втора атомна електроцентрала според нас трябва да минава през държавно предприятие, което да бъде съсобственост на държавата и на потенциалния стратегически инвеститор. Тук не говорим изобщо нито за договори за дългосрочно изкупуване на енергия, нито говорим за държавни гаранции. Става въпрос за чисто проектно финансиране на предприятие, което е със смесена собственост – публично-частна, т.е. държавата участва в собствеността, има думата при вземането на решенията и освен всичко друго, се явява гарант за сигурността и безопасността на централата заедно, разбира се, със стратегическия инвеститор. Това е нещо, което съществува навсякъде в модерния свят. В никакъв случай обаче, отново искам да подчертая, не говорим за договори за дългосрочно изкупуване на енергия, нито за държавни гаранции. Говорим за пазарен механизъм, който минава през проектно финансиране на публично-частна компания.

– А ако стратегическият инвеститор пожелае 100% частна собственост за АЕЦ „Белене“, тогава БСП ще подкрепи ли изграждането й?

– Едва ли има разумен човек, който да подкрепи подобно изцяло частно реализиране на атомна електроцентрала в България. Още повече, че подобно нещо в целия свят не съществува и аз не искам ние да бъдем пионерите.

Интервюто подготви:
Живко ИВАНОВ