ЕVN: Възстановява се нормалният срок за плащане на консумирана електроенергия

64

С приключването на извънредното положение на 13 май се възстановяват нормалните срокове за заплащане на фактури за консумирана електроенергия за битови клиенти на EVN България съгласно действащите Общи условия, съобщиха от пресцентъра на компанията. От там уточняват, че фактурите на битовите клиенти, издавани след 13 май 2020 г., ще имат отново стандартния 10 дни безлихвен период за плащане, последвани от още 10 дни, през които тече законната лихва за забава. След тези 20 дни компанията има право да пристъпи към предвидените от закона начини за събиране на вземанията.

С приключването на извънредното положение компанията възстановява и дейността си по планови дейности по мрежата и енергийни съоръжения. Това включва и дейности, свързани с временно преустановяване на захранването, като присъединяване на нови клиенти, ремонтни и рехабилитационни дейности, метрологична проверка на средства за измерване и други.

Всички планирани дейности ще бъдат изпълнявани по начин, който да намали максимално времетраенето на прекъсванията за клиентите. Те ще се планират и по начин, който да отчита сутрешните образователни процеси предвид все още протичащото онлайн обучение вкъщи.

Офисите на EVN продължават да функционират при спазване на санитарни и хигиенни норми. Компанията е предприела всички задължителни мерки за безопасност както на клиентите, посещаващи сгради на компанията, така и на своите сътрудници.

(СН)