Експерти по образование се събират отново в Стара Загора на национален форум

59
Детска градина "Светлина" е един от обектите за добри практики, която участниците в Националния форум ще посетят

Национална среща на общинските експерти по образование ще се проведе в Стара Загора от 20 до 22 март в комплекс „Мериан палас“. Форумът се провежда за шеста година и се организира от Националното сдружение на общините. Целта е широк кръг заинтересовани страни да дискутират в работен режим всички актуални въпроси и проблеми, свързани с отговорностите на общините за провеждането на интегрирана политика в образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

В програмата е предвидено и превърналото се в традиция представяне на добри практики от общината-домакин с организирано посещение на образователни обекти, което ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по актуални и ключови за образованието теми и общинските ангажименти в тях.

Тази година за участие в срещата се очакват около 200 представители на общините – експертите от общинските звена в сектор „Образование“, председателите и членове на комисиите по образование в общинските съвети, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, зам.-кметове с ресор „Образование“, както и зам.- министри на МОН.

В първия ден (сряда) Община Стара Загора организира посещение на образователни обекти за представяне на добри практики. Гостите ще разгледат Детска градина No 10 „Светлина“, Основно училище „Кирил Христов“ и Международния младежки център, и ще се запознаят с образователните инициативи, които провеждат.

Ще има и кръгла маса на тема: „Заедно за българските деца – ангажименти, отговорности, проблеми“. В нея ще се включат представители на РУО, АСП, НПО, образователни институции, общински експерти, а модератор ще е ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова.

В четвъртък форумът ще продължи с пленарна сесия: „Качествено образование за всяко дете – актуалните приоритети“, с участието на: Лилия Христова, председател на комисията на НСОРБ по образованието, младежта и спорта, Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Янка Такева, председател на синдиката на българските учители, представители на Агенция за социално подпомагане (АСП).

Финансиране на общинското образование участниците ще дискутират с Дима Коцева, началник-отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в МОН. В програмата на срещата са включени още представянето на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиране и изпълнение на извънкласни дейности и занимания по интереси на училищно и общинско ниво.

На 22 март (петък) са предвидени паралелни форуми, свързани с професионалното образование и обучение: политики и практики за ориентиране към потребностите на пазара на труда и икономиката: прием, учебно съдържание, реализация на завършващите; приобщаващо образование: политики и практики в подкрепа личностното развитие на децата и учениците.

(СН)