Експерти обсъждаха в Стара Загора мерки срещу разпространението на африканска чума по свинете

373
Участници в заседанието на Консултативния съвет по животновъдство днес

В Стара Загора днес заседава Консултативният съвет по животновъдство, който обсъди мерки за превенция на разпространението на африканската чума по свинете. В заседанието, провело се в Областната дирекция „Земеделие“ в Стара Загора, се включиха представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Стара Загора, експерти, както и представители на асоциации от животновъдния сектор. Елка Бонева – директор на ОД „Земеделие“ – Стара Загора, подчерта в началото на заседанието, че проблемът със заболяването по свинете е изключително сериозен и може да нанесе сериозни щети на селскостопанския сектор у нас. Участници в дискусията се обединиха около мнението, че са нужни сериозни и бързи мерки, предвид факта, че само преди дни заболяването бе регистрирано и в Южна България – с. Зидарово, община Созопол. Д-р Папазов от ОДБХ – Стара Загора, припомни, че чумата е силно заразно заболяване. Той подчерта, че проблемът с разпространението на болестта до голяма степен се дължи на факта, че една немалка част от прасетата, които се отглеждат у нас, основно в т.нар. заден двор, не са регистрирани. Липсата на регистрация прави невъзможно обезщетяването на стопаните, категоричен бе той. По темата участниците се обединиха около позицията, че е необходимо кметовете по селата да бъдат натоварени с отговорността да разпространят информация за рисковете, които всеки един поема при отглеждането на свине в домашни условия без нужната регистрация. В тази връзка бе подкрепена идеята областният управител Гергана Микова да свика общо събрание на председателите на общински съвети, за да може те да предадат на свой ред на кметовете на кметства необходимите стъпки за предотвратяване на болестта.

В рамките на Консултативния съвет по животновъдство бяха разгледани и промените в Наредба No 44, които касаят ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. По време на заседанието бе обърнато внимание и на отворената на 28.06. подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Приемът на проекти по нея ще продължи до 30-и септември тази година. Дискутирана бе и държавната помощ за стопаните в няколко направления, както и обвързаното подпомагане.

Утре, 16 юли, от 11:30 часа в Областната администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с разпространението на африканската чума по свинете и предприемането на превантивни мерки за ограничаване разпространението на болестта.

Живко ИВАНОВ