Единствената размножаваща се двойка брадати лешояди у нас снесе яйце в Стара Загора

55

Видът е изчезнал от България в средата на миналия век

Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ снесоха яйце рано сутринта на 3 януари и са на път да станат отново родители. Двойката е единствената размножаваща се у нас и обитава Спасителния център в Стара Загора от 2008 г. Почти два месеца ветеринарите са регистрирали постоянни копулации между моногамните птици и надеждите, че яйцето наистина е оплодено, в голяма степен са оправдани. Ако всичко е наред, това ще бъде тяхната четвърта поредна година като родители.

Видът (Gypaetus barbatus) отглежда едно люпило годишно и е най-едрата дневна граблива птица. Женската мъти между 53 – 60 дни. Яйцата са с размери 39х31 mm. Най-често второто излюпило се пиле умира след няколко дни. Живото напуска гнездото на около 106 – 130 дни. Гнезди по високи скали. В строежа включва и кости. Всяка година досущ като щъркелите се връща в същото гнездо.

Яйце от брадат лешояд

Видът е изчезнал у нас в средата на миналия век. Старозагорската природозащитна организация и VCF работят от години за възстановяването му в Европа, а част от младите птици, излюпени в Града на липите, вече летят в небето на Стария континент.

Междувременно започна размножителният сезон и на ловните соколи и проявата на кавалерско поведение у мъжките птици става все по-често, допълват от Спасителния център. Обикновено това се изразява в носене на храна за женската, оправяне на гнездото и единични опити за копулация. В момента в старозагорския природозащитен център има 21 ловни сокола, сформиращи 10 двойки, 6 от които се размножават успешно. Малките, излюпени от тези двойки, са освобождавани в природата в рамките на проект „Завръщането на ловния сокол в България“.

(СН)