Държавата наложи пределна възраст за ректорите

359

Въвежда се минимална заплата за преподаватели. Мораториум спира откриването на висши училища

Държавата наложи пределна възраст за ректорите на държавните университети чрез приетите окончателно от Народното събрание днес промени в Закона за висшето образование, инициирани от министъра на образованието Красимир Вълчев, одобрени от правителството и внесени от него в парламента за разглеждане, предаде offnews.

На ръководна длъжност не може да бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст. Така с влизането в сила на закона след обнародването му настоящите ректори, които ще навършат 65 г., преди да изминат две години от 4-годишните им мандати, ще трябва да освободят постовете и да се проведат нови избори.

Новият закон задължава всички ректори на държавни висши училища да сключват договори за управление с министъра на образованието и науката. В него ще са разписани ясно задълженията на страните за изпълнението на политиката и развитието на съответното висше училище. Договорът за управление ще се прекратява при прекратяване на мандата и при навършване на 65 г., се казва в закона.

Въвеждат се и минимални заплати за преподавателите в държавните висши училища. Размерът й ще определя Министерският съвет. Формулата ще утвърди министърът на образованието и тя ще важи за всички държавни висши училища. Правилата задължително ще включват механизъм за определяне на допълнително възнаграждение в зависимост от изпълнението на заложените в договора с ректора цели, задачи и целеви стойности.

Държавата налага и мораториум върху откриването на университети, факултети и филиали. Разрешени ще е само сливането им с цел консолидация и оптимизация. Забраната ще е в сила временно, до приемането на Национална карта на висшето образование, която ще определи къде какви висши училища ще има на територията на страната и по какво те ще обучават.

Приетите промени слагат и спирачка пред т. нар. „летящи преподаватели“, които четат лекции в много университети.

При оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор, член на академичния състав ще може да участва в акредитацията само на едно висше училище.