ДФ „Земеделие“ започва кръстосаните проверки за Кампания `2019

76

ДФ „Земеделие“ стартира от днес, 8 юли, кръстосаните проверки на всички кандидати, подали заявления за подпомагане за Кампания `2019, съобщиха от пресцентъра на фонда.

Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления“, уточняват от ДФ „Земеделие“.

(СН)