ДФЗ ще изплаща по-рано средствата към земеделските стопани

111

ДФ „Земеделие“ изготви индикативния график за предстоящите директни плащания за Кампания 2020, който е част от водената към момента политика за публичност и информиране на земеделските производители кога да очакват постъпления по съответните схеми и мерки през следващите 6 месеца, съобщиха днес от пресцентъра на държавната институция.

Графикът е публикуван на страницата на ДФ „Земеделие“ www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2020/.

Първото плащане за тази година ще бъде направено по преходната национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1) – втори транш в периода 10 – 20 януари 2021 г.

Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите си по-рано. Средствата ще им бъдат преведени между 10 и 20 февруари 2021 г.

След 20 февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“. Бенефициентите може да очакват финансово подпомагане в двете направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша – Пасторализъм“.

Най-чаканите плащания, свързани със схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци“, тази година ще са с месец по-рано. Преводите по 7-те отделни схеми ще бъдат осъществени във времето между 20 – 28 февруари, при условие че към 15 февруари е утвърден окончателният слой площи, допустими за подпомагане. В периода 10 – 20 март ще са плащанията по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън.

Между 20 и 31 март ще бъдат преведени средствата по схемата за преразпределително плащане (СПП). Плащането ще е по-рано спрямо предходни периоди.

Субсидиите за протеинови култури са заложени в графика месец по-рано, в периода 1 – 10 април.

Оторизирането на средствата по останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще са от 1 до 20 април на база окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“.

Между 10 и 20 април ще бъдат преведени зелените директни плащания.

Плащането за памук ще е между 20 – 30 април и също е с месец по-рано от миналата година.

По мярка 11 „Биологично земеделие“ плащанията ще се извършат в периода 15 април – 20 май, при условие че към 28 февруари 2021 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, поддържана от МЗХГ.

Изплащането на средства по „Натура-2000“ и Рамковата директива за водите ще са в периода 1 май – 10 май.

В средата на месец май ще се осъществят и окончателните плащания по НР1 и НР2, които ДФЗ авансово разплати през декември 2020 г.

Окончателните плащания по СЕПП ще са в периода 1 – 10 юни, както и тези за младите земеделски стопани. Дребните земеделски производители ще получат субсидиите си между 10 и 20 юни.