ДФЗ доплати над 1.1 млн. лева по COVID-19

109

ДФ „Земеделие“ преведе над 1.1 млн. лв. (1 112 640 лв.) по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“. Субсидии получиха 625 земеделски стопани. Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съгласно разпоредбите на Наредба No 2 от 5.08.2020 г., съобщиха от пресцентъра на фонда.

Изчисленията са извършени след обработка на допълнителна информация в заявленията на бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмярка COVID 1 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

(СН)