ДФЗ вкарва в черен списък площите, опожарени преди началото на Кампания 2020

139

Паленето на стърнища в страната продължава, въпреки предупрежденията и санкциите, които ДФ „Земеделие“ налага. В тази връзка ръководството на фонда предупреждава стопаните, че ще им бъдат налагани глоби за палене на земеделски площи, независимо от факта, че още не е започнала Кампания 2020. Субсидиите за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще носят предварителна тежест за налагане на глоби още при тяхното очертаване – когато кампанията започне, съобщиха от пресцентъра на фонда.

Екипи от „Техническия инспекторат“ на ДФЗ продължават да проверяват на място всички сигнали за запалени стърнища, които се подават към институцията. Сигналите постъпват основно от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, както и от граждани.

В периода от февруари до края на ноември 2019 г. от страна на ДФЗ са извършени извънредни проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната. Проверяващите екипи са констатирали основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Местоположението на пожарите е локализирано с GPS-устройство и са извършени измервания на засегнатите площи.

Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци през 2019 г. са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на директните плащания. Засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 20 510 дка.

На основание член 10, ал. 2 от Наредба No 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане опожарените земеделски площи се считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се водят като наддекларирани, уточняват от ДФЗ.

Паленето на стърнища е забранено и се санкционира както по българското законодателство, така и по европейските правила. Глобите се налагат в рамките на системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са част от Национален стандарт 6. Той е част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята съгласно заповед на министъра на земеделието и храните.

Санкциите се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания. Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението на плащанията е до 5%, а в случаите на повторно неспазване – до 15%. В случай на умишлено неспазване процентът на намалението е не по-малък от 20% и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане, и може да се прилага в продължение на една или повече календарни години.

(СН)