До 14 юни в „Мини Марица-изток“ остават дистанционната работа и конферентните връзки

53

Създаване на организация за дистанционна форма на работа за служителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД, където е приложимо, и продължаване подготовката за работа на почивните бази на дружеството без прием на посетители, предвижда нова заповед на изпълнителния директор инж. Андон Андонов. Тя е във връзка с обявената от правителството извънредна епидемична обстановка и заповедите на здравния министър, с които се въвеждат конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни т.г.

За посещения остават затворени залата за фитнес в Управлението на дружеството и Клуба на миньора, не се допуска организирането и провеждането на развлекателни и културно-масови мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства, предвижда още заповедта на изп. директор. Продължава провеждането чрез конферентна връзка на оперативки и технически съвети, заседания на комисии, провеждане на обучения, одити и други мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства, а при невъзможност за отлагането им те да се провеждат в достатъчно големи зали, позволяващи спазване на разстояние между участниците от два метра, носене на маски за лице и мерки за дезинфекция.

Провеждането на ежедневните инструктажи се осъществява с удължено времетраене, като работниците влизат в назначението на малки групи, сядат на разстояние от два метра един от друг и носят предпазни маски за лице. В назначенията са разлепени инструкции за хигиена и дезинфекция на ръцете.

Според заповедта почивките в рамките на работното време се провеждат при спазване на физическа дистанция между присъстващите от два метра, като се избягва събирането на големи групи хора във времето преди започване и след приключване на работната смяна.

От началото на седмицата е възстановена работата на пропускателната система за отчитане на работното време, като стриктно се спазват мерките за дезинфекция и физическа дистанция. Те важат и при качване и слизане от автобусите, както и при изчакване на спирките.

Рудничните столове работят само за приготвяне и предоставяне на пакети суха храна при стриктно спазване на хигиенните и противоепидемични мерки.

При проява на симптоми на остро респираторно заболяване (повишена температура, кашлица, хрема и др.) всеки работещ в дружеството е длъжен да си остане вкъщи и да потърси личния лекар или съответната регионална здравна инспекция за съвет и консултация. При препоръка от компетентните медицински лица да се ползва отпуск за временна неработоспособност, разпорежда заповедта.

В нея се припомнят санкциите, предвидени от промените в Закона за здравето, а именно: При нарушение или неизпълнение на заповеди, въведени от министъра на здравеопазването или от директора на РЗИ противоепидемични мерки, се налага глоба от 300 до 1 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 2 000 лв.; Болен или заразоносител, който откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, се наказва с глоба в размер на 5 000 лв.; Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителната изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на МВР по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация; Контактно лице на болeн от заразна болест (включително Covid-19), както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина, се наказва с глоба в размер на 5 000 лв.; Лицата, които не изпълняват задължителната карантина, се довеждат принудително със съдействието на органите на МВР по искане на органите на държавния здравен контрол.

(СН)