Доставиха 3 нови булдозера за рудниците на „Мини Марица-изток“

96

На територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД бяха доставени и оборудвани 3 булдозера „Комацу D 155“ на обща стойност 2 678 100 лв. Доставката на тежките машини с мощност 360 k.c. е в изпълнение на договор от 19.03.2020 г., съобщиха от отдел „Инвестиции“.

Mашините са модел, доказал се като надежден и справящ се отлично с тежките и специфични условия на работа във въгледобивното дружество.

Новата техника е готова за въвеждане в експлоатация в трите рудника на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Булдозерният парк осигурява ритмичността на добива на въглища и разработването на разкривните хоризонти. Със закупуването на нови машини от висок клас се намаляват разходите за поддържане на старата амортизирана техника, повишава се ефективността на производство и се осигуряват нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване, уточняват от дружеството.

До момента изпълнението на инвестиционната програма на „Мини Марица изток“ за 2020 година е 15 747 639 лв., което е 22% от годишната програма на стойност 71 580 134 лв.

(СН)