Днес отварят приема по новата Национална програма по пчеларство

154

В нея има много нови моменти, предупреди председателят на ПД „Липа“ – Стара Загора

На 24 февруари Държавен фонд „Земеделие“ отваря приема по новата Национална програма по пчеларство. Тя ще действа в периода 2020 – 2022 г., а настоящият прием на документи ще продължи до 9 март. „В новата Национална програма има много нови моменти. Това е един от малкото инструменти, чрез които пчеларите могат да се ползват от финансиране и то от стопани с неголям обем на стопанството“, заяви Ростислав Рашев – председател на пчеларско дружество „Липа“, Стара Загора и член на Консултативния съвет към МЗХГ.

В отделните мерки за подпомагане, залегнали в новата Национална програма по пчеларство (НПП), попадат дейности за борба срещу вароатозата, закупуване на кошери, пчелни семейства и майки, както и за извършване на лабораторен анализ на меда. В допустимите дейности влизат също и закупуване на дребен пчеларски инвентар, както и такива, касаещи развитието на подвижно пчеларство. И тази година ще се запази възможността инвестициите по част от мерките да бъдат реализирани чрез нисколихвени кредити от ДФ „Земеделие“. „Горещо препоръчвам на колегите да прочетат както самата програма, така също и наредбата, по която тя ще бъде приложена. Заглавията на мерките остават същите, но в самата същина има нови моменти както по методите на подпомагане, така и при средствата. Нека всеки, който има неясноти, да се обръща за съвет към съответните пчеларски организации по места или към колеги, които вече имат предишен опит“, посочи Рашев.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия. Общият бюджет по нея възлиза на 19.2 млн. лева, от които половината са европейско финансиране, а другата половина са национално финансиране. В рамките на настоящата календарна година по програмата са предвидени общо 6 399 307 лв. „Най-широката възможност за финансова помощ за пчеларския сектор е тази. По Програма за развитие на селските райони почти няма как да се случи. Другата опция пред нас са агроекологичните мерки, които са свързани с биологичното пчеларство. Дебело държа да подчертая за хората, които не са част от бранша, че ние не разполагаме с директни подпомагания от рода брой лева за кошер, за бройки, за стопанства и т.н. Всички помощни средства се предоставят за закупуването на активи“, обясни Ростислав Рашев.

Живко ИВАНОВ