Дневен център за деца с тежки увреждания отвори врати в Казанлък

143

С тържествен водосвет днес в Казанлък бе открит нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Той е разположен в един от корпусите на Детска ясла No 6 в града. В ремонтираните и специално оборудвани помещения ще се предлагат разнообразни услуги, съобразени с индивидуалните потребности на децата и техните близки.

Новият център разполага с модерно оборудвана психосензорна стая и зала за рехабилитация. Грижите в него могат да обхванат 30 деца за дневна грижа и 60 – за предоставяне на консултативни услуги. Той е един от обектите по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Извършените дейности са на общата стойност 531 800 лв., от които европейско финансиране – 450 500 лв., национално – 79 500 лв., а съфинансирането от страна на общината е едва 1800 лв. По проекта е реконструирана и обновена още една сграда в Казанлък – Центърът за обществена подкрепа на ул. „Войнишка“ No 25, северно от парк „Розариум“, който заработи преди по-малко от месец. С реализацията на проекта Община Казанлък реално разшири социалните услуги за деца с увреждания и деца в риск.

На откриването на Дневния център днес кметът на Казанлък Галина Стоянова отбеляза, че в реновираната сграда са вложени много енергия и усилия за добруването на децата. „Този център ще прибере деца с тежки проблеми и техните семейства, което за нас е нова услуга, тепърва ще я изпълваме със съдържание и ще помагаме на такива семейства. Социалните услуги са нещо много важно, за да се чувства всеки човек приобщен. В Казанлък имаме всички необходими услуги за хора и деца със специални потребности и техните близки да се чувстват подкрепени“, отбеляза Стоянова. Тя оцени като добра работата на създадените дневни центрове за деца с проблеми, защитени жилища, центровете от семеен тип и отличи съвестния труд на социалните работници и тяхната скромност.

Поздравления за всички, които ще работят в новия център, изказа Ева Майдел, досегашен евродепутат и кандидат за следващия ЕП. Пред присъстващите на откриването общински съветници, директори на детски заведения, социални работници и родители Майдел си пожела по-социално ангажирано общество: „Защото само базата и специалистите не са достатъчни за деца с проблеми. Нека всички бъдем малко по-социално отговорни!“, апелира тя.

(СН)