Директорът на „Мини Марица-изток“ е отличен за „Енергетик на годината“

368
Директорът на "Мини Марица-изток" е отличен за "Енергетик на годината"

По време на Международен енергиен форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България, Националната електрическа компания, Технически университет – София, Агенцията по енергийна ефективност и Националния комитет по осветление, изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов е получил почетна грамота и плакет „Енергетик на годината“. Отличието е било връчено на Андонов от зам.-председателя на управителния съвет на Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ) доц. Валентин Колев за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката в Република България, за постигнати високи производствено-икономически резултати и активна работа като член на ББКЕ.

Участие във форума са взели учени, специалисти и представители на всички партньори в енергийния сектор – държавна власт, енергийни предприятия, специалисти, енергетици, потребители, чужди експерти и представители на водещи световни фирми.

Фокусът на форума е бил върху стратегически теми в енергетиката и участниците са приели декларация в защита на производителите на електроенергия от въглища с апел за преразглеждане на Референтния документ за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации и необходимостта от повторно гласуване в Комитета по чл. 75.

Докладите и дискусиите са били свързани с важни теми за сектора: стратегически и структурни проблеми на енергетиката; прогнозиране и оценка на риска; ново строителство и модернизация на централи; конвенционални електроцентрали; ядрени електроцентрали; газоснабдяване; рехабилитация на енергийни съоръжения; проблеми по опазване на околната среда; ефективно използване на енергията; ВЕИ; децентрализирани енергийни системи, изследователска, проектантска и внедрителска дейност и др.

(СН)