Детските градини и ясли в Казанлък отварят на 1 юни

37

Със своя заповед кметът на община Казанлък Галина Стоянова разпореди от 1 юни да започнат работа детските ясли и градини, както и общинското предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, като се спазват стриктно всички въведени противоепидемични мерки в страната.

Според заповедта на здравния министър директорите на детски ясли, детски градини и ОПКМДМК трябва да осъществят предварително необходимите строги санитарно-хигиенни дейности, както и да създадат, и въведат организация за работа спрямо характера на съответната институция, при стриктно спазване на указаните от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката мерки.

(СН)