Десетокласниците ще учат и по електронни учебници от есента

154

Издателска група „Просвета“ внесе тази седмица за одобрение в МОН новите учебници за 10 клас, които ще влязат в употреба от следващата учебна 2019/2020 година. Освен печатен всеки учебник има и електронен вариант, който изцяло покрива изискванията на МОН за съдържание и отговаря на учебната програма, съобщиха за медията ни от издателството.

Досега „Просвета“ предлагаше електронни учебници за ученици от 1 до 9 клас, но от тази есен по тях могат да учат и десетокласниците, на които им предстои и национално външно оценяване в края на учебната година. Досегашната работа в училище с електронните учебници показва, че те се приемат с изключителен интерес, защото съдържат видеоклипове, интерактивни упражнения, задачи, образователни игри.

Новите учебници са по всички изучавани в училище учебни предмети, а по български език, биология и здравно образование и изобразително изкуство са представени по два проекта, дело на различни авторски колективи.

За десетокласниците „Просвета“ предлага и учебници по английски, немски, руски и френски език, които вече са одобрени от МОН.

Според постановление на Министерския съвет в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование право на безплатни учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети имат само учениците от 1 до 7 клас. Учебниците след 8 клас се купуват. На пазара новите учебници за 10 клас ще излязат преди 15 септември.

(СН)