Двама министри откриха юбилейната научна конференция на Тракийски университет

49

Юбилейната научна конференция онлайн „25 години Тракийски университет“ се проведе днес в Стара Загора. Над 330 души от български и чуждестранни университети взеха участие във форума, който се проведе в 7 научни направления: Ветеринарна медицина; Аграрни науки; Медицина и биомедицински науки; Обществено здраве и здравни грижи; Педагогика и психология; Бизнес и развитие на регионите; Технически науки.

Конференцията бе открита от патроните на събитието – просветния министър Красимир Вълчев и министъра на земеделието Десислава Танева.

„Особено ми е приятно да Ви поздравя по случай 25-годишнината от създаването на Тракийски университет – Стара Загора. Отбелязваме Вашата годишнина в особено сложно време и в условията на световна пандемия. Висшите училища навсякъде по света са изправени пред предизвикателства, които влияят не само на тяхното функциониране, но и на самата им идентичност. Развитието на информационните технологии и преходът към масово и дори универсално образование, бързо променящият се и отворен пазар на труда обуславят промени и в ролята, и функциите на висшето образование. Мисията, профилът и териториалната значимост на Тракийски университет – Стара Загора, играят ключова роля за приспособяване към нарастващите и все по-разнообразни изисквания на пазара на труда от високо квалифицирана работна ръка. Искрено се надявам, че новоизбраното ръководство на Тракийски университет – Стара Загора, ще осигури необходимите предпоставки, които ще доведат висшето училище до висококачествено обучение, до придобиване на практически знания и умения и формирането на креативен предприемачески и изследователски дух в младите хора. Убеден съм, че усилията Ви ще подпомогнат развитието на Тракийски университет – Стара Загора, ще улеснят решаването на предизвикателства в академичните институции, ще спомогнат за изграждането на конкурентоспособно висше европейско училище…“, заяви в словото си министър Вълчев, който изнесе и пленарен доклад на тема: „Иновативни практики и перспективи на висшето образование“.

Думи на благодарност към старозагорската Алма матер отправи министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

„Искам да поздравя всички за 25-годишнината на Тракийския университет, да поздравя всички участвали в неговото създаване преди 25 години, централна и местна власт, всички ръководства на университета, които са направили така, че на днешния ден Тракийски университет да е символ на най-добрите знания в областта на животновъдството в България, а и в земеделието. Ние от Министерство на земеделието, както и земеделската общност, в Тракийски университет виждаме един партньор, с когото преодоляваме заедно предизвикателствата на нашето време. Използвам случая още веднъж да поднеса огромните си благодарности и към ръководството, към преподавателите и към всички, които заедно, рамо до рамо, с Ваша помощ преодоляхме миналата година една от най-големите кризи в нашето животновъдство – африканската чума по свинете. На всички преподаватели, на целия състав на Тракийския университет пожелавам да обучава още и повече млади хора с амбицията и желанието да се развиват в сектор „Земеделие“, с амбицията и желанието да направим по-конкурентоспособно българското земеделие и да стигнем, възстановим и надвишим и най-добрите си постижения в сектора. Категорично смятам, и това не е, защото документи показват приети нормативи, животът го казва – само с науката напред, само въз основа на науката ние можем да имаме постижения в земеделието, които могат да носят дохода, удовлетворяващ всички ни – и производители, и общество. Пожелавам на Тракийски университет да продължи своето развитие и се надявам, че това партньорство между нас ще продължи и че то ще е в основата на едни много по-добри резултати в новия програмен период, който е на прага ни, разработването на инструментариума, който ще направим заедно в идните месеци. Пожелавам здраве. Новите технологии показват, че няма предизвикателство, с което светът не може да се справи, смятам, че и с това ще се справим и ще продължим напред. Успех на всички, очакваме с нетърпение всички кадри, които излизат от Тракийски университет, да получат своето развитие при нас в земеделието или в администрацията – имаме крещяща нужда от това. Успех на всички!“, пожела министър Танева. Нейният пленарен доклад бе на тема: „Предизвикателства и възможности за развитие на българското земеделие в контекста на новата ОСП. Взаимодействието между държавата и науката.“

Специален поздрав във виртуалната връзка отправи и кметът на община Стара Загора Живко Тодоров.

Конференцията бе открита с академично слово на ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков. В официалната част с пленарни доклади се включиха и проф. д-р дин дхк Живка Овчарова – ръководител на Института по информационен мениджмънт в инженерството на Технологичен институт – Карлсруе, Германия, д-р Румяна Грозева – изпълнителен директор на АРИР – Стара Загора, Карина Ангелиева – зам.-министър на образованието и науката, проф. Кармел Чефай от университета в Малта, господата Никола Масино – вицепрезидент на Linear Group, Италия и Самир Лигата – технически директор на Team Media, Босна и Херцеговина и др.