Да се спазват забраните за къпане в открити водоеми, призова кметът на Стара Загора

132

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров днес с открито писмо призова съгражданите си да спазват стриктно забраната за къпане в неохраняеми водоеми и канали.

Повод за писмото е преминаващият през територията на кв. „Три чучура-север“ открит канал на ВЕЦ „Стара Загора“. Съгласно нормативната уредба по трасето на канала са изградени предпазни огради с цел ограничаване достъпа на хора и животни. На много места са монтирани и предупредителни табели с надпис „Къпането забранено“.

Въпреки предприетите мерки за недопускане на инциденти обаче много често през летните месеци забраната се нарушава. Това води до злополуки, които понякога завършват трагично. Най-изкушени през жегите са децата и младите хора, затова призивът е насочен предимно към тях.

В писмото си кметът се обръща към всички граждани на Стара Загора и особено към живеещите в кв. „Три чучура-север“ и кв „Лозенец“ с призив за стриктно спазване на забраната за къпане в неохраняеми водоеми и канали.

Призивът ще бъде разлепен на различни обществени места в града.

(СН)