Дадоха на съд бивш зам.-здравен министър и двама директори на болницата във Враца

31

Софийска градска прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия зам.- министър на здравеопазването Михаил Зортев и двама директори на болницата във Враца за длъжностно престъпление, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост, предаде offnews.

В периода 30.12.2010 – 18.05.2011 г. Зортев е нарушил служебните си задължения, като е издал разрешения на частното лечебно заведение „Вива Медика“ ООД – гр. Враца да извършва медицински дейности на територията на държавната болница „Христо Ботев“ АД с цел да набави за частното здравно заведение имотна облага.

Вредата от това за лечебното заведение е била в размер на 12 881 505 лева, обясняват от прокуратурата.

През този период Зортев в качеството си на зам.- министър на здравеопазването бил упълномощен от министъра да подписва разрешения за осъществяване на лечебна дейност съгласно Закона за лечебните заведения. Във връзка с тези му правомощия той бил ангажиран със запознаване и произнасяне по преписка, образувана по молба от управител на частно здравно заведение във Враца за издаване на разрешение за упражняване на лечебна дейност.

От материалите по преписката, както и в разменената с частното здравно заведение кореспонденция било видно, че адреса, на който ще се извършва дейността, съвпада с този на държавната МБАЛ „Христо Ботев“ АД –  Враца, както и че дейностите, за които се иска разрешение, дублират лечебните дейности, предоставяни от държавната болница, което е в нарушение на закона.

Въпреки че бил запознат както с материалите по преписката, така и с разпоредбата на закона, Михаил Зортев на два пъти е подписал 2 бр. разрешения в полза на частната болница за осъществяване на дейности, дублиращи дейностите на държавната болница.

След издаването на разрешенията частното здравно заведение сключило договори с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки съответно за 2011 г. и за периода от началото на 2012 г. до края на 2017 г. Въз основа на така сключените договори то получило общо от НЗОК сумата 12 881 505 лева по изпълнение клинични пътеки. Тези приходи от НЗОК по клиничните пътеки представлявали имотна облага за частната болница.

Същевременно, тъй като предлаганите здравни услуги изцяло дублирали тези на държавното лечебно заведение МБАЛ „Христо Ботев“ АД, за държавната болница настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в неполучените от НЗОК заплащания по клинични пъти.

Ако бъде признат за виновен, Михаил Зортев може да получи наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години, както и „лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност“. Наложена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“.

В същото време на съд е предаден и бившият директор на болницата във Враца Владислав Иванов, който на 18 март 2009 г. съзнателно е сключил неизгодна сделка, като загубата се равнява на 137 060,71 лв.

Иванов е подписал договор за дългосрочен наем с частната болница „Вива Медика“ ООД, като й е предоставил за ползване част от базата на държавната болница, при цени, значително по-ниски от нормативно определените.

Обвиняем по случая е и друг бивш директор на болницата – Светозар Луканов, който в качеството си на директор между 22.12.2014 г. и 25.03.2015 г. не е положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното разходване на бюджетните средства. Вследствие на действията му за болницата е настъпила вреда в размер на 379 091,10 лева.

През 2014 г. Луканов уведомил министъра на здравеопазването, че за нуждите на болницата е необходимо спешно закупуване на нов компютърен томограф, като в писмото си посочил, че според постъпвали оферти необходимата сума възлизала на 784 000 лева.

След отпускане на сумата в пълен размер от страна на МЗ Луканов открил процедура за обществена поръчка за доставка на томографа с прогнозна стойност на поръчката 784 000 лева без ДДС.

В процедурата участвали двама кандидати, като разликата в предложените от тях цени била около 130 000 лв. За изпълнител е избрано дружеството, посочило по-високата цена, която била много близка до посочената максимална сума.

След сключване на договора дружеството изпълнител по силата на друг договор възложило на фирмата производител на компютърния томограф да извърши доставката, транспорта и застраховката му. Съгласно този договор цената на апаратурата, при закупуването й от производителя, била в размер на 366 378,90 лева без ДДС.

Разликата между стойността на компютърния томограф по договора за обществена поръчка и реалната му пазарна стойност била в размер на 379 091,10 лева.

По този начин, откривайки процедура по обществената поръчка без предварително събиране на информация или оферти за установяване на цените, без анализ на пазарните условия и възможности за закупуване на техниката при по-изгодни условия, Светозар Луканов не е положил дължимите грижи по отношение на повереното му имущество и като пряка и непосредствена последица от тази му престъпна самонадеяност, последвалите значителни щети за дружеството, посочват от прокуратурата.

Ако двамата бивши директори бъдат признати за виновни, могат да получи наказание „лишаване от свобода“ в размер от 3 до 10 години, както и „лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“.