Гласуват бюджета на община Стара Загора в четвъртък

114
Участниците в брифинга

Приемането на бюджета на община Стара Загора за 2020 г. е първа точка в дневния ред на редовното февруарско заседание на местния парламент, което ще се проведе на 13-и (четвъртък). На него старозагорските старейшини ще разгледат общо 33 точки. „Становищата на комисиите са положителни, в пет от тях бюджетът на общината е приет с пълно мнозинство, а единици са неподкрепящите го.“ Това обяви по време на традиционния си брифинг председателят на ОбС Мария Динева, участие в който взе и общинският съветник от ГЕРБ и член на Комисията по финанси Деян Димитров. Той съобщи, че между четенията в комисиите на бюджета новите предложения не са били залегнали в него. „Този Бюджет следва логиката на предходните – консервативен и предвидим, разходите са съобразени с приходите. Това е принцип, който се спазва“, категоричен бе общинският съветник. Деян Димитров припомни, че се запазва размерът на данъчните ставки. Повече средства са предвидени за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми – заложени са 90 хил. лева за 2020 година.

По време на предстоящото заседание съветниците ще разгледат и проекта на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на общината. Динева отхвърли твърденията на представители на БСП, които са заявили, че не е спазен редът всяко предложение да престоява поне 30 дни на сайта на Община Стара Загора. „Двете предложения, на „Народен съюз“ и ВМРО, са качени на електронната страница още през декември“, отговори на критиката председателят на местния парламент.

На 13 февруари старозагорските избраници ще гласуват още и промени в Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование. Между двете четения на документа не са постъпвали нови предложения. Предстои и гласуването на решение за възлагане на финансов одит на общински търговски дружества от дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети.

В дневния ред е включено предложение за закупуване на три общински жилища от техните наематели, именуване на улица в старозагорското село Богомилово, както и определянето на представители в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Седем от точките са за даване на съгласие за изработване на ПУП.

Живко ИВАНОВ