Газова централа в ТЕЦ „Марица изток 2“ – между мита и реалността

1091
Въобще не е ясно кога газопроводът от Гърция ще стигне до Стара Загора. Да не говорим до "Марица изток"

В публичното пространство все повече се лансира като единствено възможна идеята за заместването на горивната база на сегашните ТЕЦ в комплекса „Марица изток“ от въглища на природен газ. Малко да охладя ентусиазма.

При конверсията на котлите от въглища на газ се губят някъде около 5-6 пункта от ефективността на генерацията. Ако сегашната инсталирана мощност на ТЕЦ „Марица изток 2“, например, работи с 36% Коефициент полезно действие (КПД), то на природен газ ще бъде 30%. С други думи увеличава се необходимата топлинна енергия за достигането на същата номинална мощност. Разбира се, от друга страна се спестява от собственото потребление, така че нетната КПД е някъде около 33% в най-добрия случай. Цената на конверсията от въглища към природен газ е около 400 $/квт. При тези показатели сегашната цена на природния газ и сегашните цени на емисиите, себестойността на електроенергията от газова ТЕЦ „Марица изток 2“ ще бъде не по-малка от 130 евро/мвтч. Ако пак се разразят газови войни и цената на природния газ падне до най-ниските си нива, то цената ще бъде малко над 90 евро/мвтч, но би било твърде рисковано да се разчита на такива оптимистични визии.

Ако се изгради чисто нова газова централа с комбиниран цикъл и КПД 60%, то при сегашните цени на газа и на емисиите цената няма да бъде по-ниска от 85 евро/мвтч.

Всичко това, разбира се, изисква време и средства да бъде изградено. Пита се в задачата, ако вие сте инвеститор, защо ще влагате парите си в мощност, която още днес е със забранително висока цена на електроенергията, при положение че в края на това десетилетие у нас ще работят уж митичните ММР със себестойност на електроенергията от 38 евро/мвтч?

Да не говорим, че при тази конверсия от въглища на газ мините затварят и моментално се отваря една финансова дупка от 8 милиарда лева за тяхната консервация, която дупка няма как да бъде напълнена от работата на газовите мощности.

Всъщност решението е в иновациите, които предлага Нуклеон Консултинг, които нито са митични, нито бавни във времето.

Йордан ЯНКОВ