В Старозагорски регион не трябва да повторим грешката от Бобов дол и Перник

153
Георги Стефанов

Това твърди старши експертът на практика „Климат и енергетика“ към екологична организация WWF България Георги Стефанов, който беше участник в Международната конференция за климата на ООН (СОР-24) в Катовице

Какво точно е подписал българският президент Румен Радев в Катовице?

Защо най-големите замърсители в света Китай, САЩ и Индия не са парафирали документа за справедлив енергиен преход?

Има ли бъдеще за комплекс „Марица изток“ и производството на каква ел.енергия е алтернатива за България според WWF?

Отговорите на тези важни въпроси четете в интервюто на „Старозагорски новини“ с Георги Стефанов

– Г-н Стефанов, Вие бяхте участник в Международната конференция за климата на ООН СОР-24 в Катовице, чиито гласувани решения пряко касаят съдбата на комплекс „Марица изток“. Какво точно се случи на тази конференция?

– Ще започна с предистория по темата, тъй като това е един многогодишен процес, който де факто се развива от 24 години, затова в Катовице беше 24-тата поредна конференция на ООН. България е част от тези процеси, ние сме подписали конвенцията на ООН за изменение на климата, подписали сме през 2015 г. Парижкото споразумение. Всички тези наши задължения и отговорности са обхванати и в договора ни за присъединяване към ЕС, тъй като те са задължителни за страните-членки. Тук ще вмъкна важния детайл, че Парижкото споразумение заменя протокола от Киото и ще влезе в сила след 2020 г., тоест дотогава ние трябва да намерим отговор на въпросите – какво означава светът да намали парниковите газове по всички сектори, така че да ограничим покачването на глобалните температури до 1.5 градуса, макар че самото споразумение допуска до 2 градуса. Но целта е 1.5 градуса. Тези неща са важни от гледна точка ангажименти на целия свят. Тук е ключово да споменем, че ЕС е лидер на тези глобални процеси и макар че през последните 3-4 години финансовите пазари в Китай и САЩ се превърнаха в един мотор, един глобален сигнализатор на промените на енергийния сектор, политическото лидерство все още остава в Европа и ЕС.

Това, което се случи в Катовице – там се обсъждаше прилагането на Парижкото споразумение, тоест регламент за постигане на целите. Това беше ключово важно, за да даде отговора как страните реално ще трябва да намалят своите емисии на парникови газове. По този регламент се работи вече от 3 години. Това е един много отговорен и сложен процес, защото няма как да не се съгласим, че всяка една страна по света има своите специфики, в това число България и Старозагорски регион. И именно поради тази причина намирането на синхрон и баланс на страните от целия свят по едно такова глобално споразумение не е никак лесен процес. Още през 2015 г. беше заложен един нов термин в Парижкото споразумение – т. нар. СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД, който преди всичко трябва да се разбира като ход, който да дава сигурност преди всичко на тези държави, които са базирали своята икономика и енергетика на развитието на въглищния сектор. В това отношение България е от страните, които са зависими от въглищата и ние сме много чувствителни по тази тема. СПРАВЕДЛИВИЯТ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД означава да е справедлив към хората, но също така справедлив и към околната среда. На глобално ниво в енергийния сектор сме свидетели на една много бърза трансформация, което де факто не можем да овладеем и не можем да спрем. Можем единствено само да използваме максимума за своето икономическо развитие, така че този СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД да се случи по максимално най-добрия начин. Тук най-активна роля, разбира се, имат глобалните представителни организации по света. Полша и България като страни-членки на ЕС са едни от активните страни в Европа, които са пряко заинтересовани от СПРАВЕДЛИВИЯ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД наистина да бъде справедлив. Все още обаче в нашата страна има неяснота какво значи справедлив преход, как да бъде, каква е ситуацията спрямо енергийната сигурност, какви са възможностите за България. Ние говорим в момента за Старозагорски регион, но аз ще припомня, че в региона на Бобов дол и Перник там преходът се случва, без да бъде справедлив. Миналата година там работните места бяха затворени и работници бяха освободени, последните от които през декември. Именно това е основният фокус. Ние не можем да си позволим бързо затваряне на въглищата, но също така не можем да си затваряме очите и да казваме – целият свят ще трансформира енергийния си сектор, ние няма да го направим. Това няма как да стане и България няма да е изключение, защото ние сме част от тези глобални европейски договори и политики.

Какво всъщност трябва да направим? Това, което е важно да направим за Стара Загора, е да не повторим грешката от Бобов дол и Перник, защото това е най-лошият сценарий, който може да се случи. Тоест да държим до последно дадена мощност, дадена мина и тя в един момент затваря. За съжаление, в българската история такива лоши примери има много, последните ги споделих преди малко, но ще припомня, че и с „Кремиковци“ се случи.

– Какво конкретно решение се взе в Катовице?

– Подписа се т. нар. декларация за справедлив енергиен преход. Тя беше подписана и от нашия президент Радев. Тази декларация не казва, че ще се затвори един или друг сектор в една или друга страна, но казва, че преходът трябва да бъде справедлив. Също така казва, че трябва да се случи. Това всъщност е основният мотив, който развълнува силно представителите на синдикатите. Те чуха едни такива необосновани твърдения от страна на българските политици буквално дни преди Катовице, по време на техните протести в последния ден на ноември, че видиш ли България ще получи безсрочна дерогация. Това означава безсрочно отлагане на използването на въглищата. Това нещо обаче няма как да се случи. Бих казал, че това беше подливане на вода, защото, първо, няма безсрочни дерогации, а временни, съгласно европейските правила, това е отлагане от 5 до 8 години обикновено, така че, когато някой министър ни каже – спокойно, всичко ще бъде наред, тук ще ни се размине – бъдете сигурни, че няма да ни се размине. Това обаче, което ние не правим, е, че не даваме възможност за разглеждане на алтернативите, които имаме в енергийното сърце на България – Стара Загора. За разлика от Бобов дол и Перник, където мощностите са на половин век, тоест стари, ситуацията в Стара Загора не е такава. И ще бъде много жалко, ако ние не използваме тези уникални дадености, които имаме, от гледна точка на инженерна и човешка инфраструктура, от гледна точка на локации.

– Кога трябва да се случи този енергиен преход конкретно за комплекс „Марица изток“ според текста на декларацията, подписана от президента Радев?

– В текста на декларацията няма яснота от гледна точка на затваряне на една или друга мощност на една или друга държава, днес или утре. Но е ясно казано, че европейските цели за 2030 г., които бяха одобрени по време на българското председателство, са намаляването на парниковите газове с 40% до 2030 г. Факт е, че ако ние не започнем реализирането на тези намаления веднага, още от днес, няма да успеем да го направим, няма да си постигнем европейските цели.

– Как ще се случи това намаление с 40%? Със затваряне на мощности от комплекс „Марица изток“ ли?

– Затварянето на мощности не е правилната дума, защото ЕК стартира т. нар. европейска платформа за въглищните региони през декември 2017 г. в два формата. Единият е за изостанали райони като Бобов дол и Перник, които имат нужда от социални помощи, подкрепа и развитие, а другият – за активни икономически единици, такава, каквато е Стара Загора. Създадоха се две направления със съответните мерки и възможности, включително и нови финансови инструменти за следващия програмен период. Въглищният сектор беше единственият, който към текущия програмен период нямаше подкрепа с изключение на определени мини и ТЕЦ-ове, които поляците бяха извоювали. Тоест, ако трябва да се сърдим на някого или на нещо, това е било преди 10 години, когато се е планирал текущият финансов програмен период, че не сме вложили достатъчно средства за социални интеграции…

– Средства за какво? За осигуряване на алтернативна заетост на миньорите и енергетиците ли?

– Средства за нови бизнеси.

– За нови бизнеси, различни от въглищата?

– Да. В момента в България имаме и от двете неща – имаме силно развит икономически район, базиран на въглищата в Стара Загора и такъв, който на практика вече затвори – в Бобов дол и Перник. Ние сме подписали и двата формата на допустимо финансиране на ЕС. Затова сега трябва да се мисли как регион Стара Загора трябва да бъде надграден. Всичко това трябва да го говорим в Стара Загора. Ясно е, че въглищата нямат бъдеще. Ясно е обаче, че богатството, което имаме от инженерна и човешка гледна точка в Стара Загора, трябва да бъде надградено, развито и запазено. Това е големият въпрос – дали ще концентрираме нашите действия върху една, буквално казано, опасна война, за да може въглищата да останат още 5 години, или ще започнем разискване с местната власт и хората за реалните възможности, които ще позволят на региона отново да бъде в своя връх в своето икономическо развитие.

– Защо обаче само 56 държави са подписали декларацията за справедлив енергиен преход от общо 200 участници в Катовице?

– Защото това са държавите, които разчитат на въглищата и имат проблеми с въглищата. Това е простият отговор. Не е коректно да се каже, че другите страни не са подкрепили. Те имат интереси в другите области – например в опазването на джунглите и др.

– Най-големите замърсители в света – Китай, САЩ, Индия, не са си сложили подписите под декларацията за справедлив енергиен преход. Как тогава ще се случи борбата за намаляване на глобалната температура с 1.5 градуса?

– Самата конвенция на ООН за климатичните промени разделя страните на няколко групи – развити и развиващи се, мерките и сроковете са различни за различните страни. Ние като част от богатия свят, а именно от ЕС, имаме по-голяма цел и съответно по-кратки срокове за тази енергийна трансформация. Когато става въпрос за страни като Индия, която е развиваща и там има нужда от енергия, а не просто от преход, ситуацията е различна. И тука отговорът на въпроса ви защо различните страни не са подписали – защото условията, които касаят тях, са различни. Ние като европейска страна не можем да се сравняваме с Индия. Нито като нужда, нито като баланс, нито като проблем. Но ако обърнем палачинката, казано на жаргон, ще видим, че Индия, Китай и САЩ, които, както казахте, са най-големите замърсители, спират изграждането на нови ТЕЦ-ове, затварят старите и инвестират ужасно много пари, буквално трилиони долари и евра за този енергиен преход. Заради бурното развитие на икономиката им те имат нужда от енергия и инвестират в новата енергийна революция. Там цените на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници паднаха с близо 80% само за 5 години и тя в момента е много по-евтина и за потребителя, и за инвеститорите. Няма как да не се съгласите, че само за 5-6 години в телекомуникациите от кабелни мрежи и телефони минахме на мобилни. Както нямаше телефония в Африка, сега в Африка всички имат мобилни телефони. Нещо подобно се случва в момента и с енергетиката. Производството на ел.енергия от въглищата, както и ядрената енергетика, излизат твърде скъпо за потребителя и икономически са неизгодни. Конкретен е случаят с ТЕЦ „Марица изток 2“, който вече има няколкостотин милиона дългове. Кога обществото ще може да покрива тези дългове?

– Това е заради квотите въглеродни емисии, но навсякъде по света борсовата търговия с квотите се е сринала. Единствено европейската борса се крепи, но специалисти прогнозират, че и тя ще последва съдбата на глобалната…

– Глобалната работи и ни показва с цифри, които са видими от гледна точка на това колко много въглища се извеждат от есплоатация, включително и САЩ след встъпването в длъжност на президента, който беше публично отявлен защитник на въглищата и на ТЕЦ-овете.

– Той още е.

– Да, но ако погледнете колко много мощности само за последните две години се изведоха, става ясно на всички, че едно е политическото говорене, а икономическата реалност е съвсем друга.

– Като експерт на практика „Климат и енергетика“ към WWF България предполагам, че сте наясно, че България няма алтернатива и комплекс „Марица изток“ е гарантът за енергийната ни сигурност.

– Несериозно е да се говори, че някой може да затвори „Марица изток“ от днеска за утре и да остави България без ток…

– А до 2030 г.?

– Имаме достатъчно време до 2030 г., въпреки че някои от мощностите вероятно трябва много бързо да затворим, защото не са икономически рентабилни. Други от мощностите обаче трябва задължително да продължат да функционират и да може да осигурят енергийната ни сигурност и производство на електроенергия. Така че тук не е въпросът – черно или бяло, всички или никой. Тук въпросът е за една добра, премерена икономическа позиция. Ако едно предприятие е на загуба или трябва годишно да давате по 2000 лв. от вашия бюджет като данъкоплатци, бихте ли се съгласили? Ако зададем така въпроса на всички българи, аз ви гарантирам, че 90% от тях не биха се съгласили. Да не говорим, ако поставим въпроса другояче: бихте ли давали 2000 лв., за да имате ток? Въпрос на енергийна, икономическа и социална преценка и в крайна сметка баланс, но алтернативи има и те са много по-евтини.

– Моля Ви, посочете една или две алтернативи.

– Вятър, слънце, биомаса, геотермална енергия. Такива възможности има. Германия е един огромен енергиен консуматор, не е малка икономика като България, но използва тези алтернативни източници.

– Между другото Германия защо не е подписала декларацията за справедлив енергиен преход, за разлика от нашия президент? Те са едни от най-големите замърсители в Европа.

– Трябва да го проверя този случай, защото един министър на околната среда на Германия беше най-силно ангажиран в процеса на преговорите, дори взе решение на собствена глава, без да го консултира с канцлера Меркел, когато във втората седмица дискутираха точно регламента по прилагането на Парижкото споразумение, и това за малко му коства главата, ще ви го кажа на политически език, защото той го подкрепи, различните параметри и точки в него. И в крайна сметка за малко буквално да бъде уволнен, размина му се, разбира се. Факт е обаче, че атомните електроцентрали затварят след три години в Германия и факт е, че там последните лигнитни мини затвориха тази година. Така че Германия прави адски много и тя вече 40% от енергиите произвежда от алтернативните източници.

– Тя произвежда 40% от алтернативните източници, но зимата внася ток, защото тези алтернативни източници зимата не работят.

– По-евтино е да внася, отколкото да го произвежда, разбирате ли.

– Вие сте оптимист, но няма гаранция, че до 10 години ел.енергията от възобновяеми енергийни източници ще поевтинее?

– Тя вече е по-евтина. Само от 2013 г. цената е паднала с 80%. Енергийната революция на пазара на САЩ, Китай, Европа, на глобално ниво…

– Но в България ел.енергията, произведена от фотоволтаиците се изкупува по 700 лв./MW.

– Това беше една грешка, а да не казвам, че беше и нарочно направен политически ход, за да може определени икономически близки до тогавашната власт представители да вземат едни бързи големи пари. Така че нека да не бъркаме политическата и икономическата корупция в България с реалностите на енергийния пазар и това, което България трябва да направи. Ние трябва да се фокусираме, така че да надградим това, което имаме в Стара Загора, за да не се случи процес като в „Кремиковци“ и в Бобов дол, защото с воденето на окопна война и неразглеждане на възможностите рискът е огромен. Иновациите се развиват, вървят напред, ние трябва да се възползваме от тях, защото това ни прави по-икономически състоятелни, по-конкурентоспособни, за да бъдем на водещи позиции, а не изоставащи на опашката.

– В тези алтернативи, които споменахте, атомната енергия е изключена. Има ли смисъл тогава България да строи нова атомна централа „Белене“?

– Няма смисъл. Тя е адски скъпа, икономически нерентабилна и след това десетилетия, ако не и столетия цената, която ще плащаме за съхраняването и поддръжката на ядрените отпадъци, ще е непосилна. Така че трябва да гледаме натам, накъдето върви светът, а да не базираме решенията на такива, каквито светът е имал преди 50 години. Ние сме, отново ще кажа, енергийното сърце на Балканите, големият ни потенциал обаче се намира на глобален кръстопът. Вземете предвид това, че има десетки хиляди грамотни, образовани служители, инженери, които ние трябва да ги запазим. И тези хора, имам предвид особено младите хора, не искат да се занимават с технология отпреди 200 години – въглищата. Те искат да влязат в новите икономически и енергийни възможности. Трябва да дадем шанс това нещо да се случи и в Стара Загора, защото допуснем ли механизъм като Перник и Бобов дол, ще е много жалко.

Въпросите зададе:
Йовка НИКОЛОВА