В Стара Загора ще се проведе национален семинар на хотелиерите и ресторантьорите

73

На 22 март (петък) от 14:00 часа в зала 2 на хотел „Верея“ ще се проведе информационен семинар-дискусия, организиран от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

На форума ще присъстват експерти от туристическото ведомство, Министерството на културата, Комисията за защита на личните данни, Софтуерна асоциация и др., както и ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора Красимира Чахова.

Участниците ще обсъдят актуални за бранша теми като въвеждането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), измененията в Закона за авторското право, делегиращи нови функции на общините, прилагането на Общия регламент за защита на данните, прилагането на Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Ще бъде представен и Националният браншови кодекс на поведение относно прилагането на Общия регламент за защита на личните данни. В дневния ред е включено и обсъждане, дискусия и отчет за предприетите действия към държавните институции относно проекта на БХРА за реформа на икономическата среда за развитие на заведенията за хранене и развлечение от областта на туризма, посредством средствата и механизмите на фискалната политика (намаляване на ДДС в ресторантьорския бранш като част от туристическата индустрия).

Във форума могат да участват всички заинтересовани лица от бранша.