В Стара Загора набират преброители на бездомните кучета

259

Четири души с опит в областта на ветеринарната медицина или статистиката търси Община Стара Загора, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината. Броенето е в изпълнение на „Наредба No 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствени псета.

Преброяването ще се извърши в рамките на месец ноември 2021 г. За целта ще бъдат сформирани два екипа – един за територията на град Стара Загора и втори – за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на Общината.

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 29 октомври в Деловодството на Община Стара Загора.

Изискуемите документи са: заявление за участие в свободен текст; диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба No 4; документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина; копие на документ за самоличност.

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация може да бъде получена на интернет адресите: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp; и https://www.starazagora.bg/bg/programi, и на тел.: 042/614 606.

(СН)