В помощ на кандидат-студентите в Казанлък организират изложение на университетите и колежите в България

87

Младежите от Младежки общински съвет – Казанлък, заедно с подкрепата на Община Казанлък организират „Изложение на университетите и колежите в България“. То ще се проведе на 22 октомври (вторник) от 11:00 до 16:00 часа в сградата на Младежки дом – улица „Капрони“ 1-И.

МОС организира събитието, за да улесни контакта между зрелостниците и представители на едни от най-търсените университети и колежи в страната и да подпомогне бъдещите студенти в избора им на професия.

На изложението всеки университет/колеж ще има свое обособено място, където кандидат-студентите, заедно с представителите на институтите, ще могат да проведат диалог относно кандидатстване, прием, програма и реализация.

Участие в изложението ще вземат 26 университета и колежа, както следва: Университет по библиотекознание и информационни технологии – София; ЧПК Омега – Пловдив; Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София; Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София; Американски университет в България – Благоевград; Нов български университет – София; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София; Технически университет – София, филиал Пловдив – София; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов; Технически колеж – Казанлък; ВТУ „Т. Каблешков“ – София; Тракийски университет – Стара Загора; Технически университет – Габрово; НСА „Васил Левски“ – София; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив; Висше училище по застраховане и финанси – София; Медицински университет – Плевен; Филиал Сливен към МУ – Варна – Сливен; Висше Военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия; Технически университет – София; Лесотехнически университет – София; Технически университет – Варна; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна; Химикотехнологичен и металургичен университет – София и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – София; Медицински университет – Пловдив.

(СН)