В Община Мъглиж забраниха кушиите с каруци извън определените за целта места

115
Преди около месец роми затвориха пътя Казанлък - Черганово за нерегламентирано състезание с каруци

Община Мъглиж обособи изискванията, на които да отговарят Пътните превозни средства (ППС) с животинска тяга в отделна наредба, която беше приета на редовното заседание на местния ОбС. В нея изрично се забранява провеждането на състезания с каруци извън определените за целта места. Водачите на ППС с животинска тяга или на стада не трябва да оставят животните без надзор, да ги направляват така, че да не създават пречки и опасности за движението, да карат каруците или водят животните в най-дясната част на пътното платно и да не ги превеждат през пътя, ако това застрашава безопасността на движението. Забранява се и галопирането в населените места. Всяка каруца или двуколка трябва да има два жълти светлоотразителя отпред и два червени светлоотразителя отзад, разположени симетрично от двете страни на превозното средство. При движение нощем и при намалена видимост отзад, вляво на превозното средство, да се поставя светещо тяло (фенер), излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. През тъмната част на денонощието водачите ще трябва задължително да носят светлоотразителни жилетки. Управлението на ППС с животинска тяга без регистрационен талон и такъв за извършен технически преглед ще се наказва с глоба от 10 лв. Впрегатното животно трябва да бъде с поставен чип и издаден паспорт съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. За нарушаване на това изискване е предвидена глоба в размер от 300 до 500 лв. Временно пребиваващите лица, притежаващи или ползващи каруци на територията на община Мъглиж за повече от един месец, трябва да извършат регистрация на превозното средство със заявление по образец. Глобата за нерегистрирано ППС с животинска тяга е 100 лв.

Наредбата за регистрация, правила на движение и изисквания влиза в сила 14 дни след публикуването й в сайта на Общината.

(СН)