В община Казанлък ще предотвратяват загубите на минерална вода чрез иновативен контрол

42

Община Казанлък въведе комплексна система за проследяване и контрол в реално време на употребата на минерална вода от водоизточника до крайния потребител. Първото по рода решение в страната за измерване и дистанционен мониторинг на безценната течност е на А1, коeто използва стандарта Narrowband-IoT (NB-IoT). При високотехнологичната система отпада човешкият фактор по отчитането на консумацията на минерална вода и се свеждат до минимум рисковете от кражба или загуба на вода, добита от минералните извори в региона.

Решението на А1 включва достъп до платформа и уеб базиран софтуер за мониторинг и управление на данните от Сондаж 3 на територията на община Казанлък. Локациите, които са оборудвани със специализирани високотехнологични водомери и дейта логери, са петте, които черпят вода от сондажа – училище „Антим Първи“, „Градска баня“, хотел „Зорница“, хотел „Казанлък“ и хотел „Роза“.

Системата осигурява разпределение на разхода на вода между предварително зададени часови интервали, както и мониторинг, и анализ на тенденциите при изменение на потреблението. Представителите на общината получават таблично, графично и текстово данните от ключови показатели, както и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от индивидуализирани аларми и възможности за известяване по имейл и със SMS.

Благодарение на получаваните от високотехнологичната система информация и анализ в реално време представителите на Общината ще могат бързо да реагират в случай на възникнал проблем по водопреносната мрежа.

(СН)