В МТСП представиха варианти за автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата

224
. Министър Георги Гьоков и зам.-министър Жулиета Върлякова по време на срещата със социалните партньори

„От началото на 2022 година Министерството на труда и социалната политика работи по няколко варианта за създаване на прозрачен законовоустановен автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в страната, който да бъде базиран на проекта на Европейската директива, а именно – минималната заплата да бъде равна на 50% от средната работна заплата и на 60% от медианната работна заплата.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика в оставка Георги Гьоков по време на среща със социалните партньори, на която бяха дискутирани вариантите за определянето на различни механизми за МРЗ.

Гьоков припомни, че от 2010 година насам е имало редица разговори по темата, водени от различни правителства, като между социалните партньори съществува консенсус за определяне на подобен механизъм. Европейската комисия също работи по разработването на проект на Директива за определяне на адекватни минимални работни заплати в ЕС, като работата е на финалната права.

„Държавите-членки, в които има законоустановени минимални работни заплати, следва да регламентират национални критерии, които да включват най-малко покупателната способност на минималните работни заплати, общото равнище на брутните работни заплати и тяхното разпределение, темпът им на растеж и развитието на производителността на труда“, поясни Гьоков. По думите му прозрачен и автоматичен механизъм за определяне на МРЗ е необходим, за да има предвидимост и за работодателите, и за синдикатите. „Обществото трябва да остане с усещането, че МРЗ се определя адекватно и справедливо“, уточни той.

Министърът в оставка допълни, че в Коалиционното споразумение за съвместно управление на Република България за периода 2021-2025 г. е заложено именно разработването и приемането на механизъм за определяне на МРЗ, като това ще създаде предпоставки за намаляване на неравенствата и бедността сред работещите.

Предстои работодатели и синдикати да представят в МТСП становищата си по предложените варианти за обобщение. След анализ от експертите на министерството страните ще се съберат да дискутират отново.

(СН)