В „Мини Марица-изток“ ЕАД подписаха нов 2-годишен колективен трудов договор

160

Това е най-добрият КТД досега, смятат работодатели и синдикати

След десет проведени заседания изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Андон Андонов, като работодател, и представителите на двата синдиката в дружеството: Наско Митев – председател на ДСО на КНСБ, и Бисер Бинев – председател на ФСО „Подкрепа“, положиха подписи под новия Колективен трудов договор-2020 със срок на действие две години.

Основните промени в КТД-2020 засягат увеличение на стойността на режийните при излизане в отпуск, която от 800 лв. става 850 лв., на ваучерите за храна, която става 1.25 лв. на отработен час, при стойност 1.00 лв. до момента и на допълнителното възнаграждение за „домашно дежурство“ – което от 25% от минималната часова работна заплата за страната става 35% (увеличението е от 0.92 лв. на 1.79 лв.).

Нова клауза в Колективния трудов договор регламентира на работник или служител, чието разрешение за достъп до стратегически зони предстои да изтече, работодателят да осигурява един ден командировка, без право на дневни пари, за набавяне на необходимите документи.

На подписването на КТД-2020 в голямата зала на почивната станция на Старозагорските минерални бани присъстваха още председателят на Съвета на директорите на въгледобивното дружество Николай Диков, Стелиан Коев, директор ИФ, Ясен Чаушев, директор ПТВ, Валентин Вълчев, председател на ФНСМ-КНСБ, Михаил Михайлов, председател на СРС „Подкрепа“ – Стара Загора, Галина Кирчева – областен координатор на РС на КНСБ, и други представители на ръководството и социалните партньори.

„Успяхме да постигнем споразумение за настоящия КТД, който подписваме със заключението, че това е най-добрият колективен трудов договор досега“, изрази мнението на присъстващите Андон Андонов и изрази надежда КТД-2022 да бъде още по-добър. По думите му всеки следващ КТД ще надгражда предишния. Като гаранция за това той посочи факта, че е премахната възможността да не се разпределят остатъчни средства за работна заплата за тримесечие, ако две последователни тримесечия дружеството приключи с отрицателен финансов резултат. Изпълнителният директор увери, че повишаването на доходите на работещите в „Мини Марица-изток“ винаги е стояло като задача пред ръководството, но тя се изпълнява съобразно реалностите.

Благодарности към социалните партньори за постигнатото поднесе и Николай Диков, като подчерта, че основна цел на мениджърския екип е стабилността и дългосрочната работа в дружеството. „Изправени сме пред големи предизвикателства и всяка малка крачка напред всъщност е голяма стъпка, за да покажем колко важно и значимо е дружеството. Не само за всички работещи в него, но и на регионално, и национално ниво, защото е единственото дружество, което с българска суровина произвежда българско електричество“, добави Диков.

Синдикалните председатели Наско Митев и Бисер Бинев на свой ред изразиха задоволството си от постигнатите договорености и благодариха на мениджърския екип и колегите си за добрия диалог. Работодатели и социални партньори бяха единодушни, че постигнатият ръст в КТД е удовлетворяващ.

(СН)